Kulturpolitikk

Geriljah?ren M23 har inng?tt ensidig v?penhvile i Nord-Kivu – flykningesituasjonen fortsatt kritisk

Situasjonen i Nord-Kivu er fortsatt usikker mens fredsforhandlingene mellom geriljah?ren M23 og de kongolesiske myndigheter fortsatt p?g?r. I g?r kom meldingen om at M23 har inng?tt ensidig v?penhvile. En tosidig v?penhvile ble avvist av motparten – myndighetene.

For befolkningen i Nord Kivu blir dette mottatt med forsiktig optimisme. De vet at M23 n?r som helst kan bestemme seg for igjen ? innta Goma og Sake. M23s milit?re styrke har vokst gjennom 2012 og er n? en ?konomisk og milit?rt sv?rt godt utrustet h?r.
JOINs lokale partner er i gang med et omfattende helsearbeid i flyktningeleirene rundt Goma. 140 000 internflyktninger har her s?kt tilflukt etter at M23 startet sin offensiv i Nord Kivu i november i fjor. Utdeling av medisiner og ern?ringsrik mat til barna er med p? ? redde liv. JOINs feltarbeidere er i tillegg aktivt tilstede i leirene for ? n? kvinner og barn som er voldtatt. Disse transporteres til mottakssentrene eller Kyeshero sykehus for behandling.

JOIN good forces som har et omfattende arbeid i Nord Kivu har fra sine partnere i Goma f?tt meldinger om at byen n? er rolig. Men det er mye vold i byen. Mange har r?mt fra fengslet og bev?pnede bander raner, dreper og terroriserer befolkningen. Bankene som ble t?mt av M23 er n? ?pnet igjen. Men det er kun mulig ? ta ut mindre bel?p.
Ettersom sikkerhetsituasjonen fortsatt er sv?rt usikker er det liten bevegelse blant internflyktningene som n? befinner seg i flere leirer rundt Goma. Ingen tar sjansen p? ? returnere til sine landsbyer s? lenge forhandlingene p?g?r. Spesielt flyktningene som har kommet ned fra Masisi omr?det vegrer seg for ? returnere til sine hjem ettersom meldingene derfra forteller om landsbyer som brennes ned, hjemmene ranes, kvinnene voldtas og husdyrene slaktes. De som st?r bak disse handlingene er ulike geriljagrupper som n? utnytter situasjonen til ? skaffe seg kontroll over omr?det.

For mer informasjon kontakt:
Oddvar Espegren
Tlf. 489 59 585
E-mail: [email protected]

Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no
0000

Similar Posts