Internasjonalt

Gir 1,5 mrd. kroner til Investinor

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen opnar fredag senteret for lakselusforsking ved Universitetet i Bergen.

Tid og stad: fredag 9. september klokka 10.00 p? VilVite-senteret, Thorm?hlensgate 51 i Bergen.

Lakselus er ei av dei store utfordringane i havbruksn?ringa. Senteret for lakselusforsking skal gjennom m?lretta forsking bidra til ? sikre ei berekraftig n?ring. M?let er ? f? fram ny kunnskap som vil gi nye metodar for ? nedkjempe lakselus.

Forskingssenteret har f?tt status som Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI). SFI-ordninga har som m?l og styrkje innovasjonen gjennom ? satse p? langsiktig forsking i eit n?rt samarbeid mellom forskingsintensive bedrifter og framst?ande forskingsmilj?. Ordninga skal styrkje teknologioverf?ring, internasjonalisering og forskarutdanning.

Senteret for lakselusforsking vil vere eit samarbeid mellom forsking og n?ringsliv med til saman ni partnarar, der fire er akademiske og fem er fr? industrien.
Kontaktperson:
Kommunikasjonsr?dgivar Halvard Wensel mob. 971 80 784

0000

Similar Posts