Internasjonalt

Giske bes?ker Siemens i Trondheim

Regjeringen ?ker st?tten til ofrene for sultkatastrofen p? Afrikas Horn til 620 millioner kroner.
Den p?g?ende sultkatastrofen p? Afrikas Horn ?ker i omfang fra dag til dag.

? Hoved?rsaken til krisen er den langvarige konflikten i Somalia. Den har gjort lokalsamfunnene sv?rt s?rbare, selv for naturlige og tilbakevendende klimavariasjoner, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.

I f?lge FN mangler 12,4 millioner mennesker mat. Bare i S?r-Somalia er over 400 000 barn akutt underern?rte. Norge gir n? 300 millioner kroner for ? hjelpe ofrene i og rundt Somalia. Pengene g?r gjennom FN, Internasjonale R?de Kors og andre organisasjoner som er til stede i de verst rammede omr?dene.

? Det viktigste n? er ? redde menneskeliv. Samtidig m? vi s?rge for at ikke enda flere drives p? flukt. Stadig flere omr?der i Somalia rammes av hungersn?den. Det kan bli enda verre i l?pet av h?sten. Vi m? hjelpe de som er hardest rammet der de er, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.

Hjelpen skal ogs? bidra til de som er rammet av t?rken st?r bedre rustet til ? takle nye kriser. Derfor st?tter Norge organisasjoner som jobber i de verst rammede omr?dene. Norge har allerede bidratt med 320 millioner kroner tidligere i ?r.

? T?rken var ventet. Norge var derfor tidlig ute med betydelig st?tte til FN, R?de Kors og frivillige organisasjoner for ? bidra til ? forebygge den alvorlige utviklingen vi ser n?. Det er f?rst og fremst krigshandlingene i, og manglende tilgang til, S?r-Somalia som har gjort det vanskelig ? gi assistanse. Konsekvensene av dette ser vi n?, sier St?re.

Det er ventet at krisen vil fortsette ut i f?rste kvartal 2012 selv om det kommer nok regn i l?pet av neste regntid.

? Krisen kan bli enda verre hvis ikke b?ndene f?r s?dd f?r oktober eller regnet uteblir nok en gang. Selv om det kommer regn, vil ogs? det kunne skape problemer for en befolkning som n? er sv?rt s?rbare for vannb?rne sykdommer, sier Solheim.

Les ogs?:
Sp?rsm?l og svar om sultkatastrofen p? Afrikas Horn.
Solheim bes?kte ofrene for sultkatastrofen for tre uker siden. Bilder fra reisen til fri redaksjonell bruk p? UDs flickr-side.
Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil: 992 18 303, e-post:
**

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal v?re lett ? lese. Solheims r?dgivere bruker Liks til ? teste hvor enkle tekster er ? lese. Denne pressemeldingen har en verdi p? 35. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et bedre og klarere spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy