Partier

Giske innleder om kultur og n?ring

Statsministerens kontor har konstituert ambassadesekret?r Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (36), Enebakk, som statssekret?r for statsr?d Liv Signe Navarsete i Kommunal- og regionaldepartementet for perioden 14. februar 2011-2. oktober 2011. Hun skal vikariere for statssekret?r Guri St?rvold, som har permisjon 6. mars-2. oktober 2011.
Tvinnereim kommer fra en stilling som andresekret?r ved Norges ambassade i Maputo i Mosambik. Hun var vikarierende politisk r?dgiver for statsr?d Liv Signe Navarsete i perioden mai-desember 2006, da i Samferdselsdepartementet.
Hun har tidligere v?rt politisk r?dgiver i Senterpartiets stortingsgruppe og politisk sekret?r i Senterpartiets Hovedorganisasjon. Hun har ogs? v?rt leder i Senterungdommens Landsforbund og medlem av Senterpartiets sentralstyre.
Tvinnereim er cand. mag. fra Universitetet i Oslo i 1998, med fagene statsvitenskap, spansk, portugisisk og latinamerikanske emner.
Regjeringen er utg?tt fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekret?rer ser n? slik ut:
For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skj?rvik (Ap)
Snorre Wikstr?m (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Dagfinn Sundsb? (Sp)
Torbj?rn Gi?ver Eriksen(Ap)
Svein Fjellheim (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Lisbeth Rugtvedt (SV)
Roger Sandum (SV)
For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Guri St?rvold (Sp) ? permisjon 6. mars 2011-2. oktober 2011
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
? departementskonstituert 14. februar 2011-2. oktober 2011
For utenriksminister Jonas Gahr St?re (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap) – permisjon 9. august 2010-11. mars 2011
Erik Lahnstein (Sp)
For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Roger Ingebrigtsen (Ap)
For finansminister Sigbj?rn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten S?berg (Sp)
For n?rings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Rikke Lind (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen (Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)
Robin K?ss (Ap)
For milj?- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi S?rensen (SV) – milj?saker
Ingrid Fiskaa (SV) – utviklingssaker
For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
P?l L?nseth (Ap)
Eirik ?wre Thorshaug (Ap) ? departementskonstituert 1. januar 2011-31. mars 2011
For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Sigrid Hj?rneg?rd (Sp)
Per Rune Henriksen (Ap)
For forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Kyrre Lekve (SV)
For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)
Lubna Jaffery (Ap)
For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)
For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Raimo Valle (Ap)
For arbeidsminister Hanne Bjurstr?m (Ap)
Jan-Erik St?stad (Ap)
Gina Lund (Ap)
For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Henriette Westhrin (SV)
Kirsti Bergst? (SV)0000

Similar Posts