Internasjonalt

Giske inviterer til Eierskapskonferansen 2011

Etterretningstjenesten vil presentere sin f?rste ugraderte vurdering av situasjonen i Norges interesseomr?der tirsdag 14. juni kl 10, i deres lokaler p? Lutvann i Oslo.
– Med denne vurderingen legger vi frem E-tjenestens analyser for utvalgte geografiske og tematiske omr?der, sier generall?ytnant Kjell Grandhagen, sjef for E-tjenesten.
Forsvarsminister Grete Faremo vil motta vurderingen fra generall?ytnant Kjell Grandhagen.
– Jeg er opptatt av at informasjon om v?r virksomhet i st?rst mulig grad skal v?re ?pent tilgjengelig. Jeg har derfor bedt om at det for f?rste gang lages en ?pen vurdering fra E-tjenesten, og ser frem til ? motta denne, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Forsvarssjef Harald Sunde vil ogs? v?re til stede.
Priv til red.:
Praktisk informasjon:
Presentasjonen skjer i E-tjenestens lokaler p? Lutvann i Oslo, der spesielle sikkerhetshensyn m? ivaretas. Vi ber derfor om at journalister som vil delta melder seg p? til Bent-Ivan Myhre, , innen fredag 10. juni kl 14.
P?meldingen m? inneholde navn p? journalist/fotograf og mediet de kommer fra.
Vi ber om at journalister/fotografer tar med seg gyldig legitimasjon/pressekort og m?ter i vakta p? Lutvann i god tid, og senest kl 09.45.
Det vil bare v?re tillatt ? filme/fotografere inne i rommet der presentasjonen finner sted. Det er generelt fotoforbud utenfor og inne i E-tjenestens bygg.
Det vil ikke v?re mulig ? f?re kabler inn i bygget eller benytte tr?dl?st nett.
Kontaktpersoner:
For Forsvaret/E-tjenesten: Oberstl?ytnant Bent-Ivan Myhre, 92284687,
For Forsvarsdepartementet: Marita I. Wangberg, 90512319, 0000

Similar Posts