Internasjonalt

Giske med strategi for mineraln?ringen

I statsbudsjettet har Stortinget fornuftig nok satt av midler for ? st?tte kompetanseutvikling for l?rere og skoleledere. M?let var at 2 500 l?rere skulle ta videreutdanning i 2011. N? viser det seg at bare omkring 1 500 gj?r det, og i revidert budsjett foresl?r Regjeringen ? skj?re kraftig ned p? bevilgningen.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil p?st? at skolemyndigheten har seg selv ? takke for denne miseren. V?re medlemmer som underviser i estetiske fag i grunnskolen forteller at de ikke ?f?r lov? av sine arbeidsgivere til ? delta p? disse programmene. Begrunnelsen er at skolemyndighetene ikke prioriterer disse fagene. Om alle l?rere i grunnskolen som ?nsker det, fikk anledning til ? delta i denne flotte ordningen, ville behovet for pengene definitivt v?rt til stede.

Dessuten er kulturskolerektorer og kulturskolel?rere ikke omfattet av ordningen. MFO har en rekke ganger p?pekt at dette er meningsl?st, og det er for oss en g?te hvorfor tilbudet ikke for lengst er utvidet. N?r Kunnskapsdepartementet i sin pressemelding om revidert budsjett til overm?l skriver at Regjeringen satser p? kompetanse, blir ikke g?ten enklere.

B?de l?rere og ledere i estetiske fag i grunnskolen og i kulturskolene trenger mer kompetanse. Det er grundig dokumentert at god undervisning av godt kvalifiserte l?rere er en suksessfaktor for all utdanning. Vi trenger med andre ord mer satsing og bredere satsing p? kompetanseheving, ikke mindre.

Kontaktperson(er):
Seniorr?dgiver – Odd Langklopp Telefon:23062150 Mobil:90036111 E-post:[email protected] Forbundsleder – Renée Rasmussen Telefon:23062150 Mobil:41515723 E-post:[email protected]

Similar Posts