Internasjonalt

Giske og Solheim til Afrika for ? fremme n?ringsliv

N?rings- og handelsminister Trond Giske lanserte tidenes st?rste satsing p? forenkling under NHOs Sm?tinget i Trondheim.
– Vi gj?r alvor av l?ftet om et tallfestet m?l p? forenkling. Innen 2015 skal vi forenkle vekk 10 milliarder kroner. Dette er et sv?rt ambisi?st m?l, og for at vi skal lykkes er vi avhengig av hjelp fra bedrifter som vet hvor skoen trykker, sa Giske.
Fra 1.1.2011 til 1.1.2016 skal kostnader bedrifter har for ? f?lge opp myndighetsp?lagte rapporteringskrav reduseres med hele 10 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon p? omtrent 20 prosent av dagens niv?. Om lag halvparten av kuttene skal gj?res i innev?rende stortingsperiode.
Tidligere i v?r opphevet regjeringen revisjonsplikten for aksjeselskaper med ?rlige driftsinntekter mindre enn 5 millioner kroner. Mellom 130 000 og 140 000 selskaper ber?res av endringen. Hvert av dem antas ? spare mellom 10 000 og 30 000 kroner i ?rlige revisjonsutgifter. Til sammen utgj?r bortfallet av revisjonsplikten en besparelse p? opp mot to milliarder kroner i ?ret for norsk n?ringsliv.
I sin tale til Sm?tinget forsikret n?rings- og handelsministeren at nye forenklingstiltak vil komme. Videreutvikling av AltInn og elektronisk innrapportering, samt forenklinger i aksjeloven var noen av de tiltakene n?rings- og handelsministeren la vekt p?.
– M?let er mindre tidkrevende innrapportering, mer gjenbruk av data p? tvers av statlige etater og et regelverk som er treffsikkert og enkelt ? forst?. Vi har kommet et langt stykke p? vei og skal f?lge opp med ytterligere tiltak slik at forenklingsarbeidet virkelig vil merkes i den enkelte bedrift, sa n?rings- og handelsministeren.
Se ogs? Fakta-ark.

Trond Giske p? NHOs Sm?tinget. (Foto: Anne Cecilie Lund)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy