Partier

Giske tar imot tillitsvalgte fra Hydro Karm?y

Statsministerens kontor har fra 24. januar 2011 ansatt spesialr?dgiver Liv T?rres (49), Oslo, som politisk r?dgiver for statsr?d Hanne Bjurstr?m i Arbeidsdepartementet. Hun overtar etter Jon Reidar ?yan, som slutter i stillingen 1. februar 2011.
Liv T?rres kommer fra arbeid som selvstendig konsulent og deltids spesialr?dgiver i Norsk Folkehjelp. Hun har tidligere blant annet v?rt sjef for internasjonal avdeling i Norsk Folkehjelp, spesialr?dgiver i Forskningsr?det, f?rsteamanuensis II ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, innehatt flere stillinger ved forskningsstiftelsen Fafo og v?rt gjesteforsker ved Witwatersrand-universitetet i S?r-Afrika. Hun er dr. polit. fra Universitetet i Oslo 2000, p? en avhandling om fagforeningsarbeid i S?r-Afrika, og cand.polit. fra 1987 med fagene statsvitenskap, historie og italiensk.
Regjeringen er utg?tt fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske r?dgivere ser n? slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)
For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)
For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)
For utenriksminister Jonas Gahr St?re (Ap)
Tarjei Skirbekk (Ap)
For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)
For finansminister Sigbj?rn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)
For n?rings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattab? Handegard (Sp)
For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap)
For milj?- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) ? milj?saker
Arvinn E. Gadgil (SV) – utviklingssaker
For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik ?wre Thorshaug (Ap)
For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)
For forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap)
For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)
For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister
Rigmor Aasrud (Ap)
Trond Blattmann (Ap)
For arbeidsminister Hanne Bjurstr?m (Ap)
Jon Reidar ?yan (Ap) ? slutter 1. februar 2011
Liv T?rres (Ap) ? begynner 24. januar 2011
For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Fride Solbakken (Ap)
For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy