Internasjonalt

Gjer det sikrare ? leige ut bustad til vanskelegstilte

Norge er blant de st?rste bidragsyterne til FNs h?ykommiss?r for menneskerettigheter (OHCHR). Bes?ket markerer Norges sterke vektlegging av h?ykommiss?rens innsats for menneskerettigheter verden over.
Menneskerettighetsinnsatsen i Midt?sten og Nord-Afrika vil v?re et av hovedtemaene under m?tet mellom utenriksminister Jonas Gahr St?re og FNs h?ykommiss?r Navanethem Pillay. H?ykommiss?ren og hennes kontor vil spille en n?kkelrolle i arbeidet fremover med ? sikre respekten for menneskerettighetene i reformprosessene i regionen. Norge er en sterk st?ttespiller for dette arbeidet i FN.
Fra norsk side vil man ogs? ta opp likestilling, n?ringslivets samfunnsansvar og seksuelle minoriteters rettigheter. Norge er en aktiv forkjemper i FN innenfor disse omr?dene.
Bes?ket er h?ykommiss?rens f?rste reise til Norge. I l?pet av sitt opphold vil hun ogs? ha m?ter med milj?- og utviklingsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.
Det arrangeres et kort pressetreff etter m?tet med utenriksministeren.
Sted: Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien 45
Tid: Torsdag 5. mai, 11:30 ? 11:45
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Mariam Naqvi 980 08 2330000

Similar Posts