Internasjonalt

– Glad for at Troms? f?r sekretariatet i Arktisk r?d

Norge vil slutte seg til EUs sanksjoner mot Syria. – Norge st?tter internasjonale tiltak for ? f? slutt p? den uakseptable voldsbruken mot den syriske befolkningen, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Sanksjonene omfatter frys av midler, reiserestriksjoner samt forbud mot eksport av v?pen og annet utstyr som kan brukes til undertrykking av folket. Sanksjonene rammer i denne omgang 13 sentralt plasserte personer i det syriske regimet, blant andre president Assads bror og fetter.
Tiltakene kommer som en reaksjon p? syriske myndigheters bruk av milit?rmakt mot fredelige demonstrasjoner. Manglende tilgang for uavhengige observat?rer, ikke minst journalister, gj?r det vanskelig ? gi eksakte anslag, men det fryktes at mellom 600 og 700 mennesker har mistet livet og at minst 8000 mennesker er blitt arrestert siden demonstrasjonene i Syria tok til i midten av mars.
– President Assad og syriske myndigheter m? stanse voldsbruken umiddelbart og ?pne for en politisk prosess som peker frem mot frie valg. Dette er den eneste m?ten Syria kan oppn? fred og langsiktig stabilitet p?, sier St?re.
Syria har for ?vrig nylig trukket sitt kandidatur til det n?rt forest?ende valget til FNs menneskerettighetsr?d. Som f?lge av betydelig internasjonalt press har Asia-gruppen i FN lansert Kuwait som gruppens kandidat til erstatning for Syria.
– Dette er en viktig og positiv utvikling som befester og styrker FNs og MR-r?dets troverdighet og evne til ? fungere som p?driver for menneskerettighetene, sier St?re0000

Similar Posts