Internasjonalt

Glad for l?slatelse av aserbajdsjansk redakt?r

Norge slutter seg til utvidelsen av EUs tiltak mot ansvarlige hviterussiske myndighetspersoner. ? Utviklingen i Hviterussland gir fortsatt grunn til sterk uro, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
– Dommene mot ledende opposisjonspolitikere og andre som deltok i demonstrasjonene etter presidentvalget er et skritt i feil retning, sier utenriksministeren.
Etter at hviterussiske myndigheter med makt grep inn mot demonstrasjonene etter presidentvalget i desember 2010 og fulgte opp med represalier mot opposisjonsledere, presse og sivilt samfunn, gjeninnf?rte og utvidet EU og Norge tiltak mot ansvarlige hviterussiske myndighetspersoner.
I kj?lvannet av de siste ukenes rettssaker og dommer mot opposisjonspolitikere og andre som deltok i demonstrasjonene etter presidentvalget, har EU besluttet ? utvide tiltakene til ? omfatte ytterligere 13 myndighetspersoner. Norge utvider sine tiltak tilsvarende. Tiltakene best?r i innreiseforbud og frys av finansielle midler.
– Den siste tidens tiltaler og dommer mot Andrey Sannikaw og andre representanter for opposisjonen, aktivister og det sivile samfunnet gj?r meg dypt bekymret. Jeg appellerer igjen til hviterussiske myndigheter om ? frigi alle som holdes fengslet p? politisk grunnlag, sier St?re.
– Mitt h?p er at tiltakene mot hviterussiske myndigheter s? snart som mulig kan oppheves heller enn utvides, men dette avhenger av hviterussiske myndigheters handlinger, sier utenriksministeren.0000

Similar Posts