Kulturpolitikk

Gledelig avtale om frigivelse av Shalit

José ?Pepe? Mujica er sm?brukeren og geriljalederen som ble president i Uruguay. Han m?ter milj?- og utviklingsminister Erik Solheim i Oslo 14. oktober.
Uruguays president José ?Pepe? Mujica bes?ker Norge 14. oktober sammen med en rekke av sine ministre. Mujica er en karismatisk og fargerik leder av en sosialistisk samlingsregjering. Han er tidligere sm?bruker og geriljaleder som satt 14 ?r i fengsel under diktaturtiden i Uruguay.
Mujica ?nsker ? h?re om den norske samfunnsmodellen og l?re mer om energi- og oljepolitikk. Han er interessert i hvordan vi forvalter v?re naturressurser, og private og offentlige akt?rers rolle i en blandings?konomi. Under bes?ket vil han ogs? m?te statsminister Jens Stoltenberg og stortingspresident Dag Terje Andersen. Han vil ogs? m?te flere norske bedrifter som Aker Biomarine og H?egh LNG. Presidenten innleder bes?ket med ? legge ned en blomsterkrans ved domkirken for ? hedre ofrene etter 22. juli.
Pressen kan m?te president Mujica i etterkant av m?tet med Solheim. Han vil ogs? kunne v?re tilgjengelig for personlige intervjuer senere samme dag.
N?r: Fredag 14. oktober, kl. 10.00.
Hvor: Utenriksdepartementet.
Forbindelsene mellom Norge og Uruguay er beskjedne. De fleste nordmenn assosierer landet med triumfer p? fotballbanen og importert kvalitetskj?tt. Likevel speiler Norge og Uruguay hverandre p? en m?te som gj?r at ?kt kontakt er verdifullt. Begge landene har en liten befolkning, ligger i ytterkantene av sine geografiske regioner der de troner p? toppen av de fleste positive rangeringer. Uruguay har i de senere ?rene hatt en kraftig ?konomisk vekst. Landet ?nsker mer oppmerksomhet om de gode rammebetingelsene for n?ringslivet og utdanningsniv?et som stadig blir bedre. Uruguay er som Norge en lojal st?ttespiller av FN. Det er et pilotland i prosjektet ?Ett FN? som ble ledet av Stoltenberg for noen ?r siden.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Svein B?ra, e-post: ,
mobil: 917 72 042
****
Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal v?re lett ? lese. Solheims r?dgivere bruker Liks til ? teste hvor enkle tekster er ? lese. Denne pressemeldingen har en verdi p? 38. Det er det samme som i skj?nnlitteratur og ukeblader. Les mer om kampen for et enklere spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy