Internasjonalt

Gode d?me p? internasjonalt samarbeid

Kulturdepartementet sender i dag p? h?ring et forslag til endringer i ?ndsverkloven. ? Med dette gir vi rettighetshaverne verkt?yet de trenger for ? f?lge opp krenkelser av opphavsretten p? nett, samtidig som vi ivaretar personvernet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.
I forslaget ?pner departementet for at rettighetshaverne skal kunne registrere IP-adresser som er benyttet til krenkelser av opphavsretten, og at slik registrering ikke krever egen konsesjon. Samtidig m? registreringen rapporteres inn til Datatilsynet, som ogs? kan f?re tilsyn med at dette skjer p? forsvarlig m?te.
Reglene for hvordan rettighetshavere skal kunne f? ut informasjon om hvem som st?r bak en IP-adresse som er benyttet til ulovlig fildeling, foresl?s forenklet og tydeliggjort. F?r beslutningen om identifisering eventuelt fattes av domstolen, skal Post- og teletilsynet komme med en uttalelse om hvorvidt internettleverand?rene skal l?ses fra taushetsplikten.
Samtidig som ytringsfriheten p? nettet skal ivaretas, ?pnes det for blokkering av nettsteder som ?penbart og i stort omfang tilgjengeliggj?r innhold i strid med opphavsretten. Blokkeringen skal p?legges internettleverand?rene, og vil kunne skje etter to alternative modeller i h?ringsnotatet. Det f?rste alternativet g?r ut p? at Medietilsynet kan fatte vedtak om blokkering, og at eventuelle klager kan rettes til en egen klagenemnd. Det andre alternativet g?r ut p? at man gjennom egne regler i ?ndsverkloven legger slik kompetanse til domstolene.
Lenke til h?ringssaken

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy