Kulturpolitikk

Gode landbruksintensjoner fra Arbeiderpartiet ? mer handling

I dag presenterte Arbeiderpartiet sitt forslag til
partiprogram for den neste fire?rsperioden. Norges Bondelag er forn?yde med de
overordnede m?lene partiene har for landbruket.
? Det er lov ? skryte av Arbeiderpartiet i dag, sier leder
i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
M?lene for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk
over hele landet, ?kt verdiskapning og et b?rekraftig landbruk.
– Helt konkret er det positivt at Ap vil sikre et sterkt
importvern, videref?re markedsordningene for landbruket og sikre samvirkets
rolle som markedsregulator, sier Nils T. Bj?rke.
Norges Bondelag registrerer at Arbeiderpartiet vil sikre en
inntekstutvikling og sosiale vilk?r p? linje med andre grupper i samfunnet, men
det m? mer til for ? n? Ap og regjeringens m?l om ?kt matproduksjon.
– Skal vi produsere mer mat m? det et krafttak til
for at b?nder for ? l?fte ?konomien i matproduksjonen, sier Nils T. Bj?rke. Det
nytter ikke med god inntektsutvikling i prosent n?r niv?et er s? lavt i
utgangspunktet. Det m? l?nne seg mer ? bruke penger p? matproduksjon.
Arbeiderpartiet g?r ogs? inn for styrt avvikling av
pelsdyrn?ringen.
– Skal dette f? troverdighet i forhold til
dyrevelferdshensyn m? Arbeiderpartiet f?lge opp med forbud mot import og
omsetning av pels i Norge. Pelsdyrn?ringen rammes av at enkelte akt?rer har
drevet uforsvarlig, sier Bj?rke
Arbeiderpartiet har signalisert at jordvernet kan komme til
? m?tte vike for et m?l om raskere utbygging av nye boliger i pressomr?dene.
– Bare 3 prosent av arealet v?rt er dyrket mark.
Skal vi n? Arbeiderpartiet og regjeringens m?l om ? ?ke den norske
matproduksjonen i samsvar med befolknings?kningen vil vi ha behov for denne
jorda i fremtiden.
– Flere byggeprosjekter drar ut i tid fordi
utbyggeren h?per p? ? f? konsesjon til ? bygge p? matjord. En strengere
h?ndhevelse av jordvernet vil tvinge utbyggeren til ? velge andre arealer med
en gang, og p? den m?ten kan regjeringen s?rge for at nye boliger blir bygd
raskere.

A to już wiesz?  F? gulr?tter, mest pisk med H?yres politikk

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy