Diplomati

Gode r?d i pensjonsjungelen

10-04-2013 07:30 Cappelen Damm To av Norges fremste eksperter p? pensjon, Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga, deler sine erfaringer med pensjonsreformen i boken ?Alt du trenger ? vite om pensjon?. B?de den enkelte og bedrifter blir med de nye pensjonsreglene stilt ovenfor en rekke alternativer og valgmuligheter som man faktisk er n?dt til ? ta stilling til.

Ny bok:
Alt du trenger ? vite om pensjon
av Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga
To av Norges fremste eksperter p? pensjon, Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga, deler sine erfaringer med pensjonsreformen i boken Alt du trenger ? vite om pensjon. B?de den enkelte og bedrifter blir med de nye pensjonsreglene stilt ovenfor en rekke alternativer og valgmuligheter som man faktisk er n?dt til ? ta stilling til.
Boken fremstiller temaet pensjon p? en lettfattelig m?te. Ved hjelp av praktiske eksempler og illustrasjoner synliggj?res konsekvenser av aktuelle pensjonsvalg for s? vel arbeidsgiver som arbeidstaker. Boken fremstiller helheten i pensjonssystemet p? en unik m?te og gir et godt grunnlag for ?konomiplanlegging.
Forfatterne g?r blant annet grundig gjennom reglene om tjenestepensjon, med tips til hva bedriftene b?r tenke p? for ? kunne foreta riktige valg. Boken er oppdatert p? siste nytt om forslag til nye tjenestepensjonsprodukter i privat sektor og til overgangsordninger for eksisterende ytelsespensjonsordninger (Banklovkommisjonens utredninger II og III). Boken er ? jour per mars 2013.
Alt du trenger ? vite om pensjon henvender seg b?de til privatpersoner, ansatte og bedrifter i privat og offentlig sektor. I bedriftene vil den v?re spesielt nyttig for alle som arbeider med pensjon, ?konomi, seniorpolicy, omstilling m.m. Boken gir en brukervennlig oversikt over pensjon fra folketrygden og arbeidsforhold samt private ordninger. F?lgende tema behandles:
? Alderspensjon
? AFP ? avtalefestet pensjon
? Annen f?rtidspensjon, gavepensjon samt pensjon for l?nn over 12 G
? Uf?reytelser
? Etterlattepensjon
? Pensjon og skatt

Forfatterne:
ALEXANDRA PLAHTE er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig r?dgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Plahte er kjent for sine evner til ? formidle komplekst stoff p? en forst?elig m?te. Hun brukes mye som foredragsholder og er stadig ? se i media.
HILDE NORDSTOGA er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste 12 ?rene arbeidet som juridisk og ?konomisk r?dgiver innenfor pensjonsomr?det og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. Tidligere arbeidet hun i mange ?r med pensjons- og trygdeytelser etter folketrygdloven og ulike trygdeavtaler i NAV Internasjonalt. Nordstoga har ogs? skrevet fagartikler for ulike tidsskrifter.
Kontaktinformasjon:
Alexandra Plahte: mob. 907 59 952 eller e-post [email protected]
Hilde Nordstoga: mob. 971 27 833 eller e-post [email protected]
Redaksjonssjef Unn Kl?ve: tlf. 21 61 66 15, mob. 934 00 685 eller e-post [email protected]
?nsker du tilsendt presse-/anmeldereksemplar av boken? Kontakt markedsansvarlig Annelin Birkeland p? e-post [email protected], tlf. 21 61 66 09 eller mob. 452 09 969.1000

A to już wiesz?  Har lagerhotellet ansvar ved kundenes lagring av ulovlig ting?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy