Partier

Godt spr?k i UDI

I Utlendingsdirektoratet skal vi bruke klarspr?k. Med det mener vi et enkelt, tydelig og korrekt spr?k som er tilpasset dem vi skriver for. Her finner du mer informasjon om spr?karbeidet v?rt.
Klarspr?ksbrosjyren tar for seg hva klarspr?k er, hva det inneb?rer for den som skriver, hvordan man skriver enkelt og klart og ikke minst hvorfor det er viktig.
Last ned klarspr?ksbrosjyren

Spr?kprofilen v?r best?r av r?d og retningslinjer for hvordan hver og en av oss kan skrive bedre. M?let er at den skal bidra til et godt, klart og korrekt spr?k i UDI.
Last ned UDIs spr?kprofil
Last ned vedtakskapittelet0000

Similar Posts