Politikk

Gr?tt matbudsjett

Endringene til statsbudsjettet 2014, som Regjeringen Solberg la frem i dag, inneholder verken store kutt eller satsinger for norsk matproduksjon.
– Vi registrerer at jordbruksavtalen, og forutsetningene for den, ligger fast. Det er som forventet. De foresl?tte skattelettelsene vil ogs? sl? positivt ut for b?ndene, men medaljens bakside er at det kuttes i viktige ordninger for matsikkerhet og kunnskap, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
Regjeringen legger opp til generelle skatte- og avgiftslettelser som ogs? b?ndene vil nyte godt av. For de fleste vil dette likevel ha en begrenset effekt p? grunn av det lave inntektsniv?et i n?ringa.
Kutter i departementet
Norges Bondelag ser med bekymring p? flere av kuttene som gj?res i budsjettet til Landbruks- og matdepartementet. Blant annet skal overf?ringene til Mattilsynet reduseres betydelig, samtidig som gebyrene p? tilsynets tjenester skal ?ke.
– Det er avgj?rende at maten vi produserer er trygg. Med dette skyver regjeringen en st?rre del av regningen over p? matprodusentene og forbrukerne, sier Bj?rke.
Regjeringen legger ogs? opp til ? kutte satsingen p? forskning, utvikling og kunnskap med i alt 37 millioner kroner.
– Dette er i strid med regjeringens m?l om ? satse p? forskning og kompetanse.
Skrinlegger kornlager
Et annet moment som bryter med m?lsettingene i regjeringsplattformen, er beslutningen om ikke ? videref?re bevillingene til opprettelse av et beredskapslager for matkorn.
– Plattformen har fokus p? beredskap. Dette hadde v?rt et godt tiltak i den retningen. Et rikt land som Norge b?r ikke belage sin matberedskap p? ? belaste markedet i en vanskelig global forsyningssituasjon, avslutter bondelagslederen.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0100

Similar Posts