Internasjonalt

GRECO tilfreds med norske korrupsjonstiltak

– Eg er sv?rt uroa over den uheldige utviklinga og tilh?va for menneskerettane i Bahrain, seier utanriksminister Jonas Gahr St?re.
Utanriksministeren er s?rleg uroa over at fire demonstrantar vart d?mde til d?den for ? skulle ha drepe to politimenn under demonstrasjonane i landet i mars. – Det er urovekkjande at rettssaka gjekk for ein lukka, milit?r domstol. Skuldingane mot dei fire demonstrantane er alvorlege. Difor er det viktig at rettssakene vert f?rte for sivile domstolar, i tr?d med dei konvensjonane Bahrain sj?lv har slutta seg til, seier St?re.
– Noreg protesterer generelt p? bruken av d?dsstraff, og eg vil oppmode styresmaktene i Bahrain om ? innf?re eit moratorium mot d?dsstraff, seier utanriksministeren.
Utanriksminister St?re er ogs? sterkt uroa over at s? mange helsearbeidarar har blitt arresterte i Bahrain. Vidare finn han det uakseptabelt at styresmaktene i Bahrain dei siste vekene har truga med ? forby opposisjonelle parti i landet.
– Dialog er den einaste m?ten ? l?yse den politiske konflikten i Bahrain. Det er difor viktig at den nasjonale dialogen mellom kongehuset og demonstrantane om naudsynte reformer kjem i gang s? snart som r?d. Styresmaktene m? respektere ytringsfridomen og skydde menneskerettsforkjemparar i Bahrain, seier utanriksminister Jonas Gahr St?re.0000

Similar Posts