Internasjonalt

Grete Waitz hedres med begravelse p? statens bekostning

– Vi har gjort det vi kan for ? f? til en l?sning ved ? tilby hver enkelt plass i ordin?rt asylmottak. Dette har blitt avvist. Vi hadde derfor ingen andre alternativer enn ? be politiet flytte gruppen fra transittmottakene, som vi trenger for asyls?kere som nylig har kommet til landet, sier assisterende avdelingsdirekt?r Per Engan-Skei i Utlendingsdirektoratet (UDI).
I l?pet av ettermiddagen 26. april vendte en del av gruppen tilbake til transittmottaket p? Torshov. De tok seg inn i et oppholdsrom og nektet ? fjerne seg. Utover kvelden forlot de oppholdsrommet etter at politiet gjorde de klart at de ellers bli fjernet.
Kun midlertidig tilbud
Som en l?sning p? aksjonen og sultestreiken i Oslo domkirke, fikk etiopierne fra 14. februar UDIs tillatelse til ? oppholde seg midlertidig p? Torshov og Refstad transittmottak i Oslo. Der skulle de f? oppholde seg i omkring én uke, f?r de kunne f? plasser i ordin?re mottak der det var kapasitet. Dette ble forlenget av hensyn til at etiopierne skulle gjennomf?re m?ter med UDI, Utlendingsnemda (UNE) og FNs h?ykommiss?r for flyktninger, i tillegg til ? delta p? en konferanse p? Litteraturhuset i Oslo.
– UDI har helt fra starten gjort det klart overfor gruppen at oppholdet i transittmottak var en midlertidig l?sning, og at de kan f? bo i ordin?re mottak slik andre asyls?kere med avslag f?r, sier Engan-Skei.
Vil ikke ta imot botilbud
Samtlige i gruppen har f?tt individuelle tilbud om mottaksplasser i ordin?re mottak. De fikk ogs? en frist til 6. april til ? forlate transittmottakene. Gruppen har ikke tatt imot botilbudene, og forlot heller ikke transittmottakene innen fristen.
– Vi har ?nsket og h?pet at de skulle forlate transittmottakene frivillig, men det har ikke skjedd. N? kan vi ikke lenger godta at de oppholder seg der, siden vi trenger disse plassene til nyankomne asyls?kere. Vi forst?r at de er i en krevende situasjon, men det blir feil n?r noen fors?ker ? presse seg til spesialordninger, understreker Engan-Skei.
Kan ikke bo samlet
Etiopierne har krevd ? f? bo i mottak i Oslo. UDI har ikke mulighet til ? innfri dette kravet.
– Vi har et begrenset antall plasser, og vi skal gj?re rom for alle asyls?kere i Norge som trenger et sted ? bo. Selv om vi fors?ker ? ta hensyn til spesielle ?nsker ved mottaksplassering, er kravet fra gruppen umulig ? oppfylle, sier Engan-Skei.
Fortsatt tilbud om plass
– Vi har fors?kt ? im?tekomme etiopierne, men det har ikke f?rt fram. Vi har blant annet identifisert flere mottaksplasser i det sentrale ?stlandsomr?det som de kan s?ke p?. Kun et lite mindretall har meldt interesse for disse plassene, forteller Per Engan-Skei.
Etiopierne har selvf?lgelig fortsatt mulighet til og vil til enhver tid kunne f? plass i ordin?re mottak, hvis de ?nsker det. Alt de trenger ? gj?re er ? ta kontakt med UDI og s?ke om en mottaksplass.0000

Similar Posts