Kulturpolitikk

H.K.H. Kronprins Haakon bes?ker Berkeley, San Francisco og Silicon Valley

NATO gjennomf?rer sin ?rlige kriseh?ndterings?velse (CMX) mellom 19. og 26. oktober. ?velsen gjennomf?res for ? trene NATO-prosedyrer for kriseh?ndtering. ?velsen involverer sivilt og milit?rt personell i alliansens hovedsteder, NATOs hovedkvarter og i begge strategiske NATO-kommandoer. Dette er en s?kalt ?desktop? ?velse, s? ingen milit?re avdelinger vil bli deployert.
?velsen skulle egentlig ha funnet sted i mars, men ble utsatt p? grunn av NATOs h?ndtering av krisen i Libya.
Scenariet for ?velsen er som vanlig fiktivt. Den innlagte krisen er basert p? et scenario som inneb?rer konsultasjoner p? bakgrunn av Atlanterhavspaktens artikkel 4, og en mulig beslutning om felles millit?re operasjoner i henhold til artikkel 5, og i tr?d med NATOs strategiske konsept. ?velsen tar ogs? innover seg nye sikkerhets utfordringer, slik de er skissert i det nye strategiske konseptet.
Dette er den syttende CMX ?velsen siden 1992. Alle 28 medlemsland har v?rt deltatt i planleggingen av CMX 2011, og alle EAPC partnerland er informert.
I ?rets ?velse utspiller scenariet seg i en fiktiv geografi utenfor Norges Nordsj?-kyst. Fra norsk side gir dette s?rlige gode muligheter til ? trene v?r egen nasjonale kriseh?ndteringskapasitet. Derfor har ogs? Finland og Sverige blitt invitert til ? delta i ?velsen. Ogs? representanter for FN, EU, OSSE og det internasjonale R?de Kors har blitt invitert til ? observere relevante deler av ?velsen.
For mer informasjon ta kontakt med pressevakt i Forsvarsdepartementet p? telefon 23 09 60 11 eller .0000

Similar Posts