Kulturpolitikk

Halvparten av verdens fiskeressurser er utmagret

Halvparten av verdens fiskeressurser er utmagret
22-05-2012 06:30 FN-sambandet Havomr?der dekker nesten tre fjerdedeler av kloden. Fiske gir oss mer enn 15 prosent av det globale matinntaket av proteiner. Men globale fiskeressurser er sterkt utmagret. Hav og kyst er tema for FNs internasjonale dag for naturmangfold 22. mai.

Havomr?der dekker nesten tre fjerdedeler av kloden. Fiske gir oss mer enn 15 prosent av det globale matinntaket av proteiner. Men globale fiskeressurser er sterkt utmagret. Hav og kyst er tema for FNs internasjonale dag for naturmangfold 22. mai.
? Kommersiell overutnyttelse av verdens fiskereserver er alvorlig. For mange arter gjenst?r kun sm? br?kdeler av opprinnelige bestander, etter lang tids utnyttelse, sier Ban Ki-moon i en uttalelse f?r verdens naturmangfoldsdag, 22. mai.
Mer enn halvparten av det globale fisket er utmagret, og ytterligere en tredjedel er t?mt. Mellom 30 og 35 prosent av kritiske marine milj?er ? som sj?gress, mangroveskoger og korallrev ? ansl?s ? v?re helt ?delagt. Plastikks?ppel fortsetter ? drepe marint liv, og forurensning fra land har skapt kystomr?der n?rmest uten oksygen.
? Hav og kystomr?der skaper store verdier ? fra turisme til fisken?ring til beskyttelse mot stormer, sier Ban Ki-moon.
Fotosyntesen fra havets planteplankton produserer 50 prosent av verdens oksygen.
Den ?kte bruken av fossile brensler p?virker klimaendringene, noe som igjen gj?r havene varmere og for?rsaker at havniv?ene ?ker og ?ker surhetsgraden i havene.
? Konsekvensene har vi bare begynt ? forst? rekkevidden av, sier Ban Ki-moon.
En rapport fra 2011 viser at mellom 10 og 50 prosent av bestander og ?kosystemer har vist grader av gjenoppbygging n?r menneskelig p?virkning ble redusert eller fjernet.
N?r 15 prosent av verdens landarealer er under en eller annen form for beskyttelse, men mindre enn én prosent av marine milj?er er beskyttet, melder FNs generalsekret?r.
Rio+20: FNs konferanse om b?rekraftig utvikling
Det gj?res framskritt, spesielt ved etableringen av storskala marine reservater og dokumentasjon av betydningsfulle ?kologisk eller biologisk havomr?der.
? P? denne internasjonale dagen for biomangfold ser vi ogs? fram mot FNs konferanse for b?rekraftig utvikling i juni, Rio+20, hvor vi m? forplikte oss til framskritt, sier Ban.
? Under Rio+20 m? vi ta nasjonale, regionale og globale grep, inkludert forbedret internasjonalt samarbeide. Da kan vi n? Aichi-m?let om biomangfold, om ? bevare 10 prosent av hav- og kystomr?der innen 2020, et avgj?rende steg innen ? beskytte marint mangfold, for ? sikre den framtiden vi ?nsker oss, sier Ban.
LES MER: 2011-2020 er FNs naturmangfoldsti?r.

A to już wiesz?  Verdens befolkning 2012: Tilgang til prevensjon er n?dvendig

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.2700

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy