Kulturpolitikk

H?ndbrekket av for tusen?rsm?lene

Om tre ?r skal verden ha n?dd FNs tusen?rsm?l. ?konomisk krise har f?tt givere til ? trekke opp h?ndbrekket. For f?rste gang p? mange ?r synker bel?pene som settes av til utviklingshjelp p? verdensbasis.
– P? sikt vil en seier i fattigdomsra gagne verdens?konomien. Med tre ?r igjen er det likevel ingen tydelige tegn p? at donorstater er klare for farts?kning, sier Kari Solholm, generalsekret?r I FN-sambandet
– Norge m? fortsette ? bidra med over én prosent av BNI til utviklingshjelp. Slik kan Norge med troverdighet dra andre land med i spurten fram mot 2015. Om ikke h?ndbrekket tas av n? vil resultatet bli at f?rre tusen?rsm?l n?s, i f?rre land, sier Solholm.

Status FNs tusen?rsm?l

Siden FNs tusen?rsm?l ble vedtatt i ?r 2000 har det blitt gjort store fremskritt i arbeidet for ? bekjempe fattigdom.
Andelen av verdens befolkning som er sv?rt fattige er halvvert.
Det g?r n? omtrent like mange jenter som gutter p? skolen.
To milliarder mennesker har f?tt renere og tryggere drikkevann de siste 20 ?rene.
Tre ?r f?r fristen for ? n? tusen?rsm?lene g?r ut er det likevel langt igjen.
Langsom utvikling i Afrika s?r for Sahara, og manglende vilje til internasjonalt samarbeid for fattigdomsbekjempelse, bremser arbeidet for ? n? m?let.

FNs tusen?rsm?l innen 2015
1 Utrydde ekstrem fattigdom og sult
2 Sikre utdanning for alle
3 Styrke kvinners stilling
4 Redusere barned?delighet
5 Redusere svangerskapsrelatert d?delighet
6 Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre d?delige sykdommer
7 Sikre milj?messig b?rekraftig utvikling
8 Bygge et globalt partnerskap for utvikling
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy