Politikk

Hans Majestet Kong Harald V oppsummerer sitt feltbes?k til ?velse Cold Response

Hans Majestet Kong Harald V oppsummerer sitt feltbes?k til ?velse Cold Response p? Evenes 18.mars. Pressen vil bli invitert til et kort m?te med Majesteten i l?pet av tirsdagen.
P?melding gj?res f?r kl 10:00 mandag 18. mars ved ? kontakte Major Vegard Finberg p? 95303636/ [email protected]
Oppm?tested og tid gis til p?meldt presse i l?pet av tidlig tirsdag morgen. Pressen m? v?re forberedt p? ? m?te i omr?det Evenes Flyplass kl 14:00 tirsdag 18. mars.

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier. Forsvaret er til stede p? bakken, i lufta og p? sj?en, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. 9000

Similar Posts