Partier

Hans Petter Graver utnevnt til leder for nytt klageorgan

Professor Hans Petter Graver er utnevnt til leder for det nye kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. ? Jeg er glad for fire s? kompetente personer har takket ja til ? utgj?re det nye kontaktpunktet som skal vurdere om norske selskaper har forbrutt seg mot OECDs retningslinjer, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
I tillegg til Graver fra Universitetet i Oslo, vil kontaktpunktet best? av Gro Granden, spesialr?dgiver i LO, Jan Erik Korssj?en, tidligere konsernsjef i Kongsberggruppen og Elin Merete Myrmel-Johansen, konserndirekt?r i Storebrand.
I tr?d med Stortingsmelding nr.10 (2008-2009) om ?N?ringslivets samfunnsansvar i en global ?konomi? har kontaktpunktet f?tt en mer uavhengig stilling. Kontaktpunktet er tilf?rt mer ressurser og det skal ansettes et permanent sekretariat p? to personer som skal unders?ke og forberede sakene for kontaktpunktet.
– Et styrket og uavhengig kontaktpunkt er viktig for ? ?ke legitimitet til vurderingene som gj?res og til uttalelsene som klageorganet offentliggj?r, sier utenriksminister St?re.
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper omhandler anbefalinger til selskaper om samfunnsansvarlig forretningsf?rsel, blant annet innenfor menneskerettigheter, arbeidsstandarder, milj? og korrupsjon. Kontaktpunktet er ikke en rettsinstans, men skal komme med uttalelser som offentliggj?res. Kontaktpunktet skal ogs? informere offentligheten om retningslinjene.
Utnevningene er basert p? innstillinger fra NHO, LO og Forum for utvikling og milj?. Lederen av kontaktpunktet er innstilt og utnevnt av Utenriksdepartementet og N?rings- og handelsdepartementet i felleskap. Han er utnevnt for fire ?r, mens de ?vrige medlemmene er utnevnt for tre ?r. Det ?pnes for at alle kan gjenoppnevnes for én periode.0000

Similar Posts