Politikk

H?p for en internasjonal forpliktende klimaavtale

Ozonlaget vil v?re friskmeldt en gang etter 2050 dersom alle verdens land fullf?rer sine forpliktelser, if?lge forskere.
16. september: Den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget
– Montreal-protokollen er et godt eksempel p? at det er mulig ? l?se milj?utfordringer, sier Rune Arctander, assisterende generalsekret?r i FN-sambandet.
For der utslipp av s?kalt klorfluorkarbon (KFK) og freon-gasser p? 1970- og 1980-talelt truet med ? bryte ned hele ozonlaget, er utslippene av disse gassene n? redusert til nesten null. Konsekvensen er at ozonlaget, som lenge s? ut til ? bli ?delagt, n? er i ferd med ? bli reparert. Montrealprotokollen har f?rt til at de skadelige utslippene av ozon n?rmest har stoppet opp.
Det er n? 27 ?r siden 197 land skrev under for ? redusere og stanse bruk av ozonreduserende stoffer. N? markeres Montrealprotokollen av FNs generalforsamling den 16. september hvert ?r som den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.
Protokollen har konkrete m?l med tidspunkt for reduksjon og stans av hvert enkelt ozonreduserende stoff. Den er utarbeidet i regi av FNs milj?program, UNEP, og en av de avtalene i verden som er signert av flest land.
Forskere mener at reduksjonen av ozonlaget n? er i ferd med ? reverseres. Dersom alle landene som har ratifisert Montreal-protokollen fullf?rer sine forpliktelser, vil ozonlaget v?re tilbake i normaltilstand en gang etter 2050.
Norges innsats p? klima
Det er h?p om en verdensomfattende forpliktende klimaavtale. I forbindelse med FNs generalforsamling i neste uke skal ledere fra hele verden m?tes til et klimatoppm?te 23. september i New York.
– Vi h?per p? en internasjonal forpliktelse p? klima, og at verdens nasjoner vil l?se klimautfordringene vi n? st?r overfor, sier Arctander.
Norge har hele veien spilt en p?drivende rolle i de internasjonale klimaforhandlingene, og skal delta aktivt under klimatoppm?tet i New York neste uke. B?de den norske utenriksminister og statsminister har store forventninger til klimatoppm?tet.
I den forbindelse inviterer Erna Solberg i dag til et ?pent seminar om Norges innsats fram mot klimatoppm?tet. Her vil rapporten ?The New Climate Economy? bli lansert, en rapport som handler om motsetning mellom milj? og ?konomisk vekst. Seminaret holdes i Oslo, p? Felix Konferansesenter fra kl 15.00.
Les mer om FNs arbeid for ozonlaget p? UNEPs sider.
Foto: Grid Arendal/Peter Prokosch

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.37430

Similar Posts