Diplomati

Har lagerhotellet ansvar ved kundenes lagring av ulovlig ting?

Minilageroperat?ren Safeguard har inng?tt forlik i et sivilt s?ksm?l med myndighetene i New York City som saks?kte selskapet for lagring av forfalskede varer som ble beslaglagt i fjor sommer fra en deres lagerhotell. S?ksm?let har gitt en klar melding til minilager-industrien i USA, men vekker reaksjoner i Norge.
New York City saks?kte Safeguard etter ? ha beslaglagt omtrent 44.000 forfalskede varer og piratkopierte video-og lydopptak verdt mer enn 550 000 dollar som ble lagret og distribuert av Safeguards leietakere fra ett av deres minilager i byen.
Som en del av oppgj?ret ble Safeguard enige om innf?re tydeligere rutiner og strengere regler i sine leieavtaler. De nye prosedyrene inkluderer et krav om ? rapportere all mistanke om kriminell aktivitet til politi og leietakerne m? skrive under p? ? gi Safeguard tilgang til lager-enheten uten forutg?ende varsel. Dette kravet f?r daglig leder i norske City Self Storage, Isak Larsson, til ? reagere.

– For oss er det ekstremt viktig med personvern og trygghet. Kundene skal kunne lagre tingene sine hos oss uten ? frykte at vi spionerer p? dem. N? er denne rettsaken fra USA og der er nok lovene annerledes, men det er klart: Vi ?nsker ikke dette i Norge.
– Selvsagt ?nsker vi heller ikke ? ha kriminell virksomhet i lagerbodene v?re, vi har allerede gode rutiner for rapportering om slikt. Selvsagt ville vi sikkert kunne finne mer mistenkelig ved ? ha tilgang til bodene, men her m? etter v?r mening personvernet telle sterkest, understreker Larsson.
Som en del av avtalen med myndighetene ble Safeguard enig om ? inkludere en rekke tiltak. De m? – foruten ? uttrykkelig forby lagring og salg av falske varer og utstyr som er i stand til ? produsere falske varer – ogs?:
Kreve at kundene gir Safeguard tilgang til sine lagerenheter for inspeksjon uten forvarsel, n?r Safeguard med rimelighet mener noe mistenkelig skjer i denne enheten
Patruljere alle sine anlegg minst en gang per dag og holde oversikt over hver patrulje og eventuelle observasjoner av uvanlige aktiviteter.
Lagre kopier av kundens legitimasjon og kontaktopplysninger for ikke mindre enn ett ?r etter opph?r av leieavtale
Installere tilstrekkelig med videokameraer for ? overv?ke hele lageranlegget
Gjennomg? sine inn- og ut-aktivitet p? daglig basis for ? se noen enheter benyttes veldig ofte, og hvis s?, videre unders?ke den enheten.
– For oss er disse reglene veldig krasse. Det er klart at vi sier fra om vi mistenker kriminell aktivitet, og vi har h?y sikkerhet og overv?ker v?re lager men de er tenkt ? brukes hvis det skulle skje innbrudd eller annet – ikke til ? f?lge med p? hva folk lagrer hos oss. Vi ?nsker ikke ? mistenkeliggj?re kundene v?re, og vi har heller ingen kompetanse p? hva som er ?mistenkelig? og hvor grensen g?r f?r en tar grep. Det m? v?re politiets oppgave, sier Larsson.
– N? er jo denne saken fra USA og der er de litt mer glad i overv?king og ?skyt f?rst ? sp?r etterp?? enn Europa, s? vi f?r h?pe denne rettsaken ikke danner noen presedens for resten av verden, avslutter City Self-Storage sjefen.
Om City Self-Storage
City Self-Storage er et norsk selskap startet i 1993 og en av de ledende minilagerakt?rene i Europa. De eier, utvikler og drifter lagerhotell, selger flytteesker og pakkemateriell, emballasje og andre tjenester knyttet til flytting og oppbevaring. Du kan leie tilhenger, sekketraller og annet. Kundene er b?de private og sm? og store bedrifter.
CSS er et selskap i Selvaag Gruppen.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy