Internasjonalt

Har vi l?rt noe fra Balkan?

Fredag 15. april lanserer statssekret?r Ingrid Fiskaa det nye norske programmet ?Skatt for utvikling?. Det skjer under v?rm?tet i Verdsbanken i Washington.
Noreg har vore ein p?drivar for ? sette skatteutfordringar i fattige land p? den internasjonale dagsorden. M?let med programmet er ? hjelpe fattige land ? auke eigne skatteinntekter.
Les meir om det nye programmet.
Fiskaa er i Washington fr? 14.-16. april. I tillegg til ? delta p? v?rm?tet i Verdsbanken skal ho ha politiske m?te og samtalar med ei rad organisasjonar. Tema vil mellom anna vere Haiti, ulovleg kapitalflyt, Midtausten og Kongo.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: 913 95 000 (ikkje SMS)
****
Pressemeldingar og nyhende om bistand og utvikling skal vere lett ? lese. Solheims r?dgivarar bruker Liks til ? teste kor enkle tekstar er ? lese. Denne pressemeldinga har ein verdi p? 38. Det er det same som i vekeblad. Les meir om kampen for eit betre og klarare spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Similar Posts