Kulturpolitikk

Harry Hole-prisen til utdanning av barn i Liberia

Flere papirl?se migranter f?r hjelp i ?ret som kommer takket v?re en julegave fra legemiddelfirmaet AstraZeneca og deres prosjekt rettet mot barn og unge. Helsesenteret for papirl?se migranter mottok ogs? tirsdag Amnestyprisen 2011.
– Det er flott at private n? velger ? st?tte denne utsatte gruppen. Det er avgj?rende for at flere f?r hjelp, da det ikke finnes offentlige finansieringsordninger av papirl?se migranter som trenger helsehjelp. De m? selv betale for den helsehjelpen de trenger, noe som i praksis er et uoverkommelig hinder for mange, sier president i R?de Kors, Sven Mollekleiv.
Helsesenteret for papirl?se migranter drives av Kirkens Bymisjon og R?de Kors. Pasienttilstr?mningen ?ker, og etter to ?r med drift har det v?rt 950 pasienter inne til behandling. Det har v?rt rundt 50 pasienter under 14 ?r, og 240 av pasientene har v?rt mellom 15-25 ?r. Daglig leder for senteret, Solveig Holmedal Ottesen, frykter at barn lider som konsekvens av foreldrenes status.
– Hvis foreldrene er papirl?se vil de ikke alltid v?ge ? opps?ke et helsetilbud, selv om barna er syke. Vi kan bruke dette samarbeidet med AstraZeneca for ? f? mer fokus p? barn og unge og deres behov, sier Ottesen.
Viktig st?tte
AstraZeneca gir rundt 500.000 kroner fordelt over tre ?r til driften av helsesenteret. Det er en del av AstraZenecas globale satsing p? ? forbedre ten?ringers helse gjennom et verdensomspennende ?Young Health Program.
– Ungdom er ofte en underprioritert gruppe i helsetjenesten. V?rt m?l er derfor ? st?tte s?rbar ungdom med behov for helsehjelp, men som ikke n?s i tilstrekkelig grad gjennom de ordin?re helsetjenestene sier Bjarne Johnson, daglig leder i AstraZeneca Norge.
– For AstraZeneca er ikke st?tten til Helsesenteret for papirl?se i Oslo et politisk standpunkt, derimot mener vi at det er viktig og riktig med en humanit?r og pragmatisk tiln?rming til ? gi helsehjelp til alle mennesker som befinner seg i Norge ? ogs? de som er her uten lovlig opphold, sier Johnson videre.
Anerkjent pris
Helsesenteret fikk tirsdag tildelt den viktige Amnestyprisen 2011. – Vi ble rett og slett veldig glad da vi fikk vite om prisen. S?rlig at den kommer fra Amnesty som vi har stor respekt for. Det er interessant at det er en menneskerettighetspris, da vi jo er et helsetilbud og tenker ikke s? mye p? at vi driver menneskerettighetsarbeid. Denne prisen vil nok bidra st?rre bevissthet rundt det vi gj?r, ogs? blant ansatte og frivillige p? Helsesenteret, forklarer Ottesen.
Presidenten i R?de Kors understreker alles plikt.
– Vi har ikke bare rett til ? hjelpe mennesker i n?d. Vi har plikt. Prisen er en viktig anerkjennelse for at Kirkens Bymisjon og R?de Kors sammen har tatt et viktig humanit?rt initiativ overfor en meget s?rbar gruppe mennesker som det offentlige ikke tar ansvar for. Myndighetene m? klare ? skille mellom ansvaret for ? behandle asyls?knader og bestemme hvem som f?r opphold og det ansvaret som p?hviler myndighetene og oss alle til ? hjelpe mennesker i n?d. Behovet er stort, avslutter Mollekleiv.
Mediehenvendelser:
R?de Kors? pressetelefon: +47 948 72 99

Om AstraZeneca
V?r virksomhet er fokusert p? ? utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgj?r viktige fremskritt innenfor sentrale terapiomr?der som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert ?r ca 25 milliarder kroner p? forskning verden over for ? utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé ? utvikle og markedsf?re kostnadseffektive behandlingsl?sninger basert p? innovative legemidler for ? fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsf?rer sine legemidler.0000

Similar Posts