Internasjonalt

Haugalandspakka: Utvida l?neopptak ? for gjennomf?ring av nye vegprosjekt

Arbeidet med rassikring p? den 4,4 kilometer lange E10-strekningen fra Solbj?rnneset i Flakstad kommune til Hamn?y i Moskenes kommune i Nordland kan starte i h?st. Denne viktige strekningen er sv?rt utsatt for sn?skred og steinsprang, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Prosjektet er en videref?ring av rassikringen av E10 i Fj?sdalen, der en 1,7 km lang tunnel stod ferdig i 2007.
Prosjektet omfatter flere rasoverbygg, brede gr?fter og voller. P? delstrekningen Akkervikodden ? Hamn?y, gjennom Hamn?yfjellet, skal det bygges en tunnel p? vel 1,4 kilometer. Kostnadsrammen er p? 551 millioner 2011-kroner.
For fleire opplysningar ? sj?:
Prop. 119 S (2010-2011) Ein del saker p? Samferdselsdepartementets omr?de
Pressetelefon: 919 14 7770000

Similar Posts