Kulturpolitikk

Hele Norge m? f? de samme fordeler

SAS gir i morgen sitt h?ringssvar til Fornyings- og administrasjonsdepartementet i sp?rsm?let om det igjen skal bli mulig ? nyte godt av et fordelsprogram n?r man flyr innenriks i Norge.
Forbudet mot fordelsprogram i Norge er unikt. Ikke i noe annet land finnes et slikt forbud. Siden forbudet ble innf?rt, s? har ogs? konkurransesituasjonen i norsk luftfart endret seg betydelig. Konkurransetilsynet har anbefalt at man tillater fordelsprogram p? flyruter mellom Oslo Gardermoen og til/fra byene Trondheim, Bergen og Stavanger. Forslaget ligger n? hos departementet til vurdering. SAS mener forbudet m? avskaffes i sin helhet, og finner anbefalingen om kun tre flystrekninger som lite gjennomtenkt. Det f?rer til diskriminering av de som bor i store deler av Norge, fremfor alt i nord, der man er sv?rt avhengig av fly som en sentral del av infrastrukturen.
– Vi tror at konkurransen om kundene kommer til ? ?ke om forbudet oppheves, sier Eivind Roald, konserndirekt?r for salg- og marked i SAS. – Det vil da gi oss anledning til ? konkurrere mer p? kvalitet, service og reiseprodukter i Norge, som flyreisende ellers i verden ogs? kan nyte godt av.
N?r det gjelder Konkurransetilsynets anbefaling om fortsatt forbud p? de ?vrige flystrekningene i Norge, s? begrunnes dette med at et fordelsprogram er til hinder for konkurransen. Dette til tross for at verken Konkurransetilsynet eller andre har kunnet dokumentere en slik effekt.
En av Norges fremste konkurranse?konomer, professor Nils-Henrik von der Fehr ved Universitetet i Oslo, har gjennomg?tt materialet som Konkurransetilsynet legger til grunn:
– Det er ikke p?vist noen ?rsakssammenheng mellom forbudet mot bonusprogrammer og etableringen av konkurranse p? norske innenriksruter, sier von der Fehr, som hevder at Konkurransetilsynets utsagn om at “det er vanskelig ? trekke klare konklusjoner” dermed blir helt misvisende.
I von der Fehrs rapport heter det videre: “Konkurransetilsynet har f?tt utf?rt en rekke empiriske unders?kelser for ? avdekke bonusprogrammenes innvirkning p? de reisende, flyselskapene og konkurransen dem imellom. Til tross for at unders?kelsene er b?de omfattende og grundige, er de stort sett resultatl?se”. Og, “N?r Konkurransetilsynet velger ? holde fast ved n?dvendigheten av et forbud mot bonusprogrammer i norsk innenriks luftfart, er det derfor p? tross av, og ikke p? grunn av, de unders?kelsene tilsynet har f?tt utf?rt”.
Konkurransetilsynet har heller ikke funnet overbevisende belegg for at en opphevelse av forbudet vil f?re til dyrere flybilletter. Det kan derfor synes som at man vil forsvare innf?ringen av det norske bonusforbudet gjennom bevisst ? utelate det faktum at den samme prisutviklingen p? flybilletter som man har sett i Norge, har skjedd overalt hvor EuroBonus, og alle andre fordelsprogram, f?r v?re en del av de normale konkurransevirkemidlene selskapene i mellom.
– Det er billige billetter ? f? tak i overalt ogs? hvor det er fordelsprogram, sier Eivind Roald. – Hver mann og kvinne f?r dette bevist n?r de surfer rundt p? nettet etter billige billetter, sier salgs- og markedsdirekt?ren, som mener det s?rnorske bonusforbudet ikke h?rer hjemme i en fri konkurranse i 2012.
EU-regler som Norge er forpliktet til ? f?lge gjennom E?S er tydelig p? at det ikke er lov til ? ha et forbud mot fordelsprogram i norsk innenriks luftfart.
Basert p? den ?konomiske forskning som foreligger, og de juridiske utfordringer bonusforbudet inneb?rer, b?r departementet n? oppheve forbudet i sin helhet og gi resten av Norge tilgang til de samme service- og produktfordelene som Konkurransetilsynet ?nsker ? nekte et flertall av norske flypassasjerer tilgang til.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Knut Morten Johansen, informasjonssjef for SAS i Norge
Tlf +47 957 19 211 eller e-mail: [email protected]
SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige flyreiser destinasjoner i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance og kan sammen med 26 partnere tilby over 1000 reisem?l i over 175 land. For mer informasjon, bes?k www.sas.no. F?lg SAS p? Facebook p? www.facebook.com/SAS p? Twitter p? www.twitter.com/SAS og p? YouTube p? www.youtube.com/flySAS0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy