Partier

Helse- og omsorgsministeren bes?ker Hallingdal

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen bes?ker fredag 24. september Hallingdal.
Program
Sted: Torpomoen.
10.00 Orientering om og offisiell ?pning av prosjektet ?Livreddere i Hallingdal?, et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Hallingdal, regionr?det for Hallingdal og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det nyskapende prosjektet har som m?l at 40 prosent av folk mellom 13-66 ?r (mer enn 5.000 personer) skal ha l?rt f?rstehjelp i l?pet av en tre?rsperiode, for ? gi ?kt trygghet til innbyggerne i distriktsnorge og i det som er en av Norges st?rste reiselivsregioner. Hvert ?r f?r ca. 2.500 nordmenn hjertestans utenfor sykehusene. Mange liv kunne v?rt reddet hvis flere kunne f?rstehjelp.
11.00 Orientering om forprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter.
11.40 Innlegg ved helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen om samhandlingsreformen for Regionr?det for Hallingdal og Vestre Viken HF.
Sted: ?l.
13.10 Bes?k ved Hallingdal sjukestugu. Orientering om drift av desentralisert spesialisthelsetjeneste i 30 ?r. Utfordringer i psykiatrien og rusbehandlingen. Pasientens rolle i behandlingsforl?pet. Forskning i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Bes?ket er ?pent for media.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy