Diplomati

Helsepolitisk dyst i Troms?

22-08-2013 14:13 Den norske legeforening President Hege Gjessing deltar p? valgkampens store helsepolitiske debatt i Troms?. Debatten finner sted ved Universitetet i Troms? og direktesendes p? NRK1 fra 21.30.

President Hege Gjessing deltar p? valgkampens store helsepolitiske debatt i Troms?. Debatten finner sted ved Universitetet i Troms? og direktesendes p? NRK1 fra 21.30.

Helse er tema n?r NRK 22. august inviterer sentrale helsepolitiske akt?rer til folkem?te og debatt ved Universitetet i Troms?. Legeforeningen deltar i debatten, til stede er ogs? professor i samfunnsmedisin, Olav Helge F?rde.
I panelet finner vi helseminister Jonas Gahr St?re (AP), Bent H?ie (H), Trine Skei Grande (V), Liv Signe Navarsete (SP) og Siv Jensen (Frp).
Viktig helsepolitisk arena
Den direktesendte debatten vil v?re viktig for ? f? fokus p? saker som vil bidra til ? styrke den norske helsetjenesten: Mindre papirarbeid og mer pasientrettet arbeid, egen investeringspakke til norske sykehus og opprusting av bygg og medisinskteknisk utstyr.
Senest i dag kan man i Aftenposten lese at manglende vedlikehold av bygg og bruk av gammelt utstyr p?virker pasientbehandling:
http://www.osloby.no/nyheter/Mener-gammelt-utstyr-er-en-fare-for-pasientsikkerheten-7286745.html#.UhYXIZJM8k0
Debatten sendes direkte p? NRK1 fra 21.30 og str?mmes p? nrk.no/valg. Programleder er Jarle Roheim H?konsen.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.
0000

A to już wiesz?  Frp heier p? utenlandsk kapital fremfor norsk matproduksjon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy