Internasjonalt

Hilde Frafjord Johnson ny FN-representant i S?r-Sudan

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim bes?kte s?ndag prosjekter der ?kt bruk av fornybar energi og energieffektiviseringstiltak har gitt b?de reduserte klimautslipp og bedre lokal luftkvalitet og helse i polske kommuner.
Solheim deltar p? EUs uformelle milj?ministerm?te i Sopot 11.-12. juli og benyttet anledningen til ? bes?ke noen av de mange prosjektene hvor Norge gjennom E?S-midlene bidrar til sosial og ?konomisk utjevning i Europa.
I Dziegon er det gjennomf?rt energieffektiviseringstiltak i r?dhus, kommuneadministrasjon og flere skolebygg. I tillegg er det installert solfangere for vannb?ren varme i ca 300 husstander. Solheim var hjemme hos en familie som har f?tt innstallert solfangere.
– Veldig flott ? se s? konkrete resultater av dette arbeidet. Denne byen var plaget med tidvis sv?rt d?rlig luftkvalitet blant annet fordi folk m?tte brenne s?ppel og annet for ? f? varmt vann. Med disse solfangerne p? plass er det slutt p? det, sier Solheim.
Milj?sektoren mottok mest st?tte fra E?S-midlene i Polen i perioden 2004-2009, med mer enn en femtedel av finansieringen. Halvparten av dette, mer enn 50 millioner euro, ble gitt i st?tte til 89 prosjekter innen energisparing og fornybar energi. I ?rene fremover vil Norge bidra videre for ? redusere CO2-utslipp, bevare naturmangfold og bidra til bedre milj?tilsyn og overv?king.
– Milj?problemene kjenner ingen landegrenser, og jeg er glad for ? se at E?S-midlene kommer mange mennesker til gode p? en mest mulig effektiv m?te blant EUs nyeste medlemsland, sier Solheim..
St?tten til vern av kulturarv i Polen har ogs? hatt stor betydning, og det har v?rt utstrakt samarbeid mellom norske og polske myndigheter og kulturarvinstitusjoner. Solheim fikk se resultatene av restaureringsarbeidet ved Malbork-slottet, som st?r p? Unescos verdensarvliste og har en spesiell rolle i polsk og europeisk kulturhistorie. Prosjektet vil ha positiv effekt p? regionen pga. ?kt turisme, som igjen kan f?re til oppsving i lokal ?konomi og kulturelle aktiviteter.
– Malbork-slottet er et sv?rt viktig kulturminne for hele Europa. Her har viktige begivenheter i v?r felles historie blitt p?virket siden 1300-tallet. Jeg er glad for at norske penger kan v?re med ? bidra til bevaringen av et s? viktig kulturminne, sier Solheim, og fortsetter: Jeg ser frem til videre samarbeid mellom norske og polske myndigheter, kommuner, forskere og frivillige organisasjoner b?de p? milj?- og kulturarvomr?det. Vi b?de gir og f?r kunnskap gjennom dette arbeidet.
Les mer om E?S-midlene p? fondenes egne nettsider.
Les mer om E?S-midlene p? UDs nettsider.0000

Similar Posts