Internasjonalt

Historisk meningsm?ling for Milj?partiet De Gr?nne

– Som viktige produsenter av oppdrettet laks har Skottland og Norge mange felles utfordringer. Skottland og Norge undertegnet derfor i 2009 en MoU p? havbruk. Denne avtalen er et godt rammeverk for samarbeid innen havbruksforvaltning og m?tet i dag bygget videre p? dette samarbeidet, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i etterkant av dagens politiske samtaler med sin skotske kollega Stewart Stevenson.
Statssekret?r Kristine Gramstad hadde p? sin side politiske samtaler med Mosambiks viseminister for fiskeri, Gabriel Muthisse. Norge har i over 30 ?r hatt diverse fiskerisamarbeidsprosjekter med Mosambik. Form?let med ? invitere viseminister Gabriel Muthisse til Aqua Nor er at mosambikiske fiskerimyndigheter skal f? et bedre inntrykk av dagens tilstand i norsk og internasjonal akvakultur, og at dette skal v?re med p? ? berede grunnen for den videre utviklingen av akvakultur i Mosambik. I tillegg vil viseminister Muthisse bes?ke Bergen, hvor han vil f? en innf?ring i norsk kontroll og oppsyn med fiskeriene.0000

Similar Posts