Kulturpolitikk

H?g valdeltaking blant 16- og 17-?ringane som deltok i fors?k

– Jeg er glad for at FNs sanksjonskomité n? har godkjent Norges anmodning om ? frigi USD 370 millioner p? norske konti tilh?rende den libyske sentralbanken. Dette er et viktig bidrag til landets nye myndigheter i en krevende overgangsperiode, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
For ? f? Libya raskt i gang igjen er det viktig at midler fra Gaddafi-regimet som er frosset i utlandet snarest blir gjort tilgjengelig for de nye makthaverne. Dette er viktig for ? f? landets ?konomi p? fote, for ? dekke befolkningens umiddelbare behov samt som et bidrag til ? stabilisere landet.
– Libya er et land med betydelige egne ressurser. Libyerne er sterkt opptatt av at de selv skal legge planene for det nye Libya. Det er et synspunkt Norge st?tter og som m? ligge til grunn for den videre internasjonale innsatsen i landet. Norge vil arbeide n?rt med overgangsmyndighetene og med det nye FN-n?rv?ret i landet for ? bidra til en mest mulig koordinert internasjonal opptreden, sier utenriksministeren.
Norge vil st? i n?r kontakt med Det libyske overgangsr?det, for ? finne hensiktsmessige kanaler for ? kunne tilbakef?re de frigitte midlene til Libya.0000

Similar Posts