Kulturpolitikk

H?gskoleutdanning for golfere: Nytt studium gir bachelorgrad i golf

Statssekret?r Rikke Lind m?tte i dag viseminister Takashi Kitamura i Transportministeriet under si gjesting til Japan.
Lind vil ha fleire samtalar med japanske styresmakter under gjestinga si i Japan dei neste dagene. I samtalane vil det leggjast vekt p? potensialet for auka samarbeid mellom Noreg og Japan, s?rleg innan fornybar, milj?teknologi og maritim sektor.
Statssekret?ren deltek mellom anna p? milj?- og teknologiseminaret Nordic Green, og skal ogs? gjeste nokre av dei nordaustlege omr?da av Japan som blei hardast ramma av katastrofen i mars i ?r.
-Japan er ein krevjande marknad fordi det blir stilt sv?rt h?ge krav til kvalitet og teknologi. Eg er veldig glad for at s? mange norske bedrifter har lukkast i den japanske marknaden, og at fleire og spennande initiativ er under planlegging, seier Lind.
Lind skal ogs? m?te kvinnelege n?ringslivsrepresentantar, Statkraft og dei japanske samarbeidspartnarane deira p? eit seminar om saltkraft. I tillegg skal ho v?re med p? ein overrekkelsesseremoni i h?ve eit solcelleanlegg som Elkem har donert til ein skule i tsunamirammede Ishinomaki.0000

Similar Posts