Diplomati

– H?stens valg er et matvalg!

– Vil du fortsatt nyte kortreist norsk mat m? du bry deg om landbruks- og matpolitikken n?r du stemmer, uttaler Nils T. Bj?rke i forbindelse med ?rsm?tet i Norges Bondelag som starter i dag.
?Norsk matproduksjon st?r p? spill ? valget er ditt 9. september? blir et av slagordene til Norges Bondelag i denne valgkampen. Slagordet ble lansert under talen som leder Nils T. Bj?rke holdt for tillitsvalgte fra hele landet under ?pningen av ?rsm?tet i Loen i Sogn og Fjordane.

– Det er store politiske skillelinjer mellom partiene. Det er ikke bare i butikkhyllene nordmenn velger maten sin, det skjer ogs? ved valgurnene 9. september, sier Bj?rke.
Fra talerstolen oppfordrer han alle ? sette seg inn i hva de enkelte parti vil med norsk matproduksjon.

– G? bak de fine formuleringene, det er virkemidlene som m? vurderes og partiene m? kalle en spade for en spade, formaner Nils T. Bj?rke. Han understreker at Norges Bondelag er partipolitisk n?ytralt, men har tydelige meninger om landbrukspolitikken.
If?lge Norges Bondelag g?r de tydeligste politiske skillelinjene mellom KrF, SP, Ap og SV p? den ene siden og H?yre, Venstre og FrP p? den andre siden. Den bl?este modellen vil gi et landbruk som ikke drar nytte av ressursgrunnlaget i Norge og vil gi en nedgang i norsk matproduksjon.

– En politikk som f?rer til ?kt import handler ikke om tilgang p? delikatesser og spesialiteter, men om hvilke ressurser som nyttes i v?r matproduksjon. Skal vi utnytte beiteressursene over hele landet ? eller ?ke importen av fôrvarer? Vil vi fortsatt foredle kortreiste norske r?varer selv? sp?r Nils T. Bj?rke.

?rets sene v?ronn, flom, voldsomt regnv?r og isbrannproblemer viser tydelig at landbruket er biologisk produksjon som ikke lar seg styre som en fabrikk. Gode politisk fastsatte rammevilk?r m? p? plass gjennom en aktiv landbrukspolitikk.

? En variert bruksstruktur tilpasset norske geografiske forhold i hele landet er et politisk valg, avslutter Bj?rke.

De viktigste tema Norges Bondelag vil l?fte i denne valgkampen er:

Skal vi ha matproduksjon p? norske ressursar eller importert r?vare?
Skal vi sentralisere landbruket eller vil vi ha g?rdsbruk ogs? p? Vestlandet og i Nord-Norge?
Vil vi satse p? markedsliberalisme eller den norske modellen som sikrer trygg matproduksjon i et land med verdens h?yeste kostnadsniv?.
Skal vi utnytte beite ?og arealressursar eller tillate gjengroing og brakknedlegging?
Fakta om ?rsm?tet i Norges Bondelag:
G?r av stabelen p? Alexandria Hotel i Loen i Sogn og Fjordane
Varer i tre dager
?rsm?tet vedtar n?ringspolitisk program for de neste 4 ?r som setter tydelige retning for norsk landbruk
?rsm?tet velger nytt styre.
?rsm?tet vedtar ogs? en liste med nye utfordringer til Stortinget
Kontakt:
Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke: 90150624
Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Ragna Kronstad: 93 49 74 25

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy