Diplomati

– H?yre angriper norsk matproduksjon

– H?yres ?nske om ? reversere den gjennomf?rte tollendringen er et direkte angrep p? norsk
matproduksjon. Det sier generalsekret?r Per Skorge i Norges Bondelag, etter at H?yres Ine Marie Eriksen S?reide tok til orde for ? reversere den norske tollendringen dersom partiet vinner valget.

Ine Marie S?reide Eriksen er H?yres utenrikspolitiske talskvinne, og lovnaden om ? reversere endringene i det norske tollvernet falt under et m?te mellom norske stortingsrepresentanter og EU-parlamentarikere i Brussel tirsdag. ? Tollendringene er ? sende et feil politisk signal til v?re handelspartnere i EU, sa S?reide Eriksen.

-Det er klart at det er et politisk sp?rsm?l. H?yre fremmer en politikk MOT norsk matproduksjon n?r de vil reversere tollgrepet. Det er provoserende, sier Skorge, – at S?reide ikke er ?rlig nok til ? innr?mme at dette er ugunstig for norsk matproduksjon og for 90.000 arbeidsplasser i den norske matkjeden.

-Det er ekstra provoserende n?r det samme partiets landbrukspolitiske talsmann, Svein Fl?tten, reiser land og strand rundt og hevder at H?yre vil styrke norsk landbruk, at det ikke vil bli store endringer om H?yre kommer til makta, sier Skorge. ? Det er all grunn til ? sp?rre, sier han, – om H?yre mener at norsk n?ringsliv generelt b?r begrense sin aktivitet, slik at vi f?r plass til mer import fra EU.

Kontaktperson i Norges
Bondelag: Per Skorge 97524938

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy