Diplomati

H?yre er det nye bondepartiet, eller??

Et nytt notat skal bevise fortreffeligheten ved H?yres landbrukspolitikk. – Dette notatet er tilpasset slik at H?yre skal f? de konklusjonene de ?nsker, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
Tidligere i ?r skrev Norges Bondelag rapporten ?Operasjonalisering av H?yres landbrukspolitikk?. Her regnet vi p? hvilke konsekvenser det ville f? for jordbruksn?ringa dersom H?yre fikk gjennomslag for sin landbrukspolitikk. H?yres svar p? dette var ? f? Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) til ? lage gj?re en tilsvarende operasjonalisering.
Mandag ble NILF-notatet sluppet til offentligheten, og basert p? konklusjonene i dokumentet hevder H?yre n? at deres landbrukspolitikk vil gi:
?kt matproduksjon
Et landbruk over hele landet
Sterkere inntektsvekst for b?ndene
To-tre ganger st?rre bruk enn i dag
– Vi oppfatter at H?yre her bruker NILF til ? bortforklare svakhetene i egen politikk. Politikken blir ikke mer troverdig av den grunn, sier Bj?rke.
Flere feil i notatet: Rentekostnader og distrikt
Allerede mandag uttalte Norges Bondelag seg sv?rt skeptisk til at inntektene til bonden angivelig skal ?ke med lavere produktpris og vesentlig lavere tilskudd til b?ndene. Siden da har bondelaget hatt mulighet til ? g? enda dypere inn i materien, og vi har funnet flere feil i NILF-notatet. Dette er de to vesentligste.
Rentekostnadene: Notatet undervurderer kraftig rentekostnadene i landbruket de neste tolv ?rene. Realrenten, totalkapitalen og avskrivningene blir satt alt for lavt i regnestykket. Ved ? legge disse feilaktige forutsetningene til grunn, f?r partiet det til ? se ut som om bonden ?ker inntekten sin. Derimot, dersom det legges riktige tall inn i regnestykket vil inntektene g? mot null for alle g?rdsbrukene.
Distriktsprofilen: H?yre argumenterer til stadighet med at landbrukspolitikken ikke skal v?re et verkt?y for ? opprettholde bosetting, sysselsetting og verdiskaping i distriktene. I notatet legges det likevel til grunn at H?yre vil flytte flere penger fra melkeproduksjon i sentrale str?k til distriktene. Selv om dette legges inn i modellen vil ikke H?yres ideelle 60-kyrsbruk v?re l?nnsomme i distrikts-Norge.
– I hele vinter har H?yre snakket om ? sentralisere virkemidlene, men n? legger de inn en distriktsprofil i beregningene sine. Jeg hadde forventet en ?rligere kommunikasjon fra partiet,sier Bj?rke.
– Vi vet at flere H?yre-politikere ser verdien av norsk matproduksjon, og jeg h?per ikke dette notatet skaper problemer for dem n?r partiet holder sitt landsm?te i helga.
– H?yres politikk tar ikke hensyn til hvordan Norge ser ut. Partiet har glemt at norsk matproduksjon skal skje p? norske arealer og ikke danske eller dess like, avslutter Bj?rke.
Kontaktperson: Nils T. Bj?rke 901 50 624
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Similar Posts