Politikk

Humanit?r tilgang m? igjen i s?kelyset

?Det er brennende viktig at vi igjen f?r s?kelys p? humanit?r tilgang og politiske l?sninger i Syria, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres.
Tirsdag er utenriksminister B?rge Brende i Tyrkia, hvor han blant annet m?ter tyrkiske myndigheter, representanter fra hjelpeorganisasjonene og Den syriske nasjonalkoalisjonen.
I februar 2014 vedtok FNs sikkerhetsr?d en resolusjon som skulle sikre at hjelpeorganisasjoner fikk fri og sikker tilgang til sivilbefolkningen i Syria. Men lite har endret seg til det bedre for hundretusener av sivile som har ventet p? livsn?dvendig hjelp i mange m?neder.
?Utenriksministerens bes?k signaliserer at dette er en viktig sak, og at tyrkiske myndigheter i likhet med andre som har innflytelse m? legge forholdene til rette for at organisasjonene kan drive effektivt hjelpearbeid fra Tyrkia over grensen til Syria, sier T?rres.
I Tyrkia m?ter Brende blant annet Norsk Folkehjelps ansatte som jobber med demokratist?tte og humanit?r innsats til Syria fra den tyrkiske grensebyen Gaziantep.
?Vi setter stor pris p? at utenriksministeren tar turen til Gaziantep for ? vise sin st?tte til hjelpearbeidet inn mot Syria som foreg?r derfra, sier T?rres.
Demokratiske krefter

Tirsdag m?ter utenriksministeren ogs? representanter fra Den syriske nasjonalkoalisjonen, som representerer opposisjonen til Assads styre, i eksil.
?Det er bra og riktig at den norske regjeringen har politisk kontakt med Den syriske nasjonalkoalisjonen. S?rlig er det n?dvendig ? understreke viktigheten av at nasjonalkoalisjonen jobber p? en m?te som involverer alle demokratiske stemmer for Syrias framtid, sier T?rres.
Norsk Folkehjelp st?tter nasjonalkoalisjonen og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, som holder hjulene i gang i det krigsherjede landet samtidig som de jobber for fremtidens Syria.
?Disse demokratiske kreftene kjemper n? p? to fronter i Syria ? b?de mot Assad og de islamistiske kreftene. De kommer til ? bli viktige akt?rer i gjenoppbyggingen av Syria n?r krigen en dag er over, sier T?rres.
?Illegitimt valg
Om en uke er det valg i Syria, mens krigen raser og sivilbefolkningen fortsatt blir angrepet daglig. Assad stiller til gjenvalg som president etter ? ha startet en milit?r konflikt som har drevet n?r halvparten av landets befolkning p? flukt og hindret humanit?r tilgang til de mest vanskeligstilte inne i Syria.
?Dette er et illegitimt valg og en illegitim president. I denne situasjonen er det ytterst n?dvendig ? st?tte de demokratiske kreftene som jobber for et framtidig fritt og demokratisk Syria, sier T?rres.
For ytterligere kommentarer, kontakt Liv T?rres, tel 916 26 288.
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

0000

Similar Posts