Partier

Hurtigbehandling av asylsaker

Justisdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om ? prioritere behandlingen av asylsakene til personer som tidligere ville blitt returnert til Hellas etter Dublin-forordningen.

Det betyr at asyls?kerne vil bli intervjuet av UDI, og at vi vil vurdere asylgrunnlaget deres og om de skal f? opphold i Norge.
Nye s?kere
Nyankomne s?kere som tidligere hadde blitt henvist til Hellas, vil f? asyls?knaden sin behandlet av UDI.
S?kere til behandling hos UDI
S?kere som tidligere har f?tt beskjed av UDI om at vi vurderer ? returnere dem til Hellas, vil bli innkalt til asylintervju og f? saken sin vurdert.
S?kere som har klagd
Personer som har f?tt beskjed om at de skal uttransporteres til Hellas og har klagd p? avgj?relsen vil ogs? bli innkalt til intervju og f? saken sin vurdert av UDI. Dette gjelder ogs? de sakene som UDI har sendt til Utlendingsnemnda (UNE) for klagebehandling.
Personer som har endelig avslag
Personer som har f?tt endelig avslag i UNE i henhold til Dublin-regelverket har f?tt saken sin stilt i bero av UNE. Det betyr at de ikke blir sendt til Hellas mens UNE avgj?r hvordan de skal behandle sakene deres.

Hva gj?r du hvis dette gjelder deg?
Hvis dette gjelder deg trenger du ikke ? gj?re noe. UDI vil kalle deg inn til intervju. Har du f?tt oppnevnt en advokat av UDI vil advokaten din f? beskjed om dette. Du har ikke rett til advokatbistand mens UDI behandler saken din.
Det som derimot er viktig ? merke seg er at du selv har plikt til ? opplyse norske myndigheter om hvor du bor. Har vi ikke adressen din, kan vi heller ikke kalle deg inn til intervju. Mer informasjon om Dublin-regelverket.

Instruksen fra Justisdepartementet om realitetsbehandling av asylsaker der Hellas er ansvarlig Dublin-land.0000

Similar Posts