Diplomati

Hver tredje kvinne i verden mishandlet av partner

En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon WHO estimerer at 35 % av kvinner i verden blir utsatt for fysisk eller seksuell vold. Partnervold er den vanligste typen mishandling.
– Vold mot kvinner er vanligere enn vi tror. Vold f?r store konsekvenser for dem det gjelder, sier generalsekret?r i FN-sambandet Kari Solholm.
Rapporten peker p? at 35 % av kvinner i verden utsettes for vold. Partnervold er den vanligste typen vold mot kvinner. Rundt 30 % av kvinner utsettes for vold fra partneren sin.
– For ? stanse vold mot kvinner kreves en holdningsendring i alle deler av samfunnet, sier Kari Solholm.
Sammen med rapporten utgir WHO nye retningslinjer, som skal hjelpe lands helsesektorer i arbeidet mot vold mot kvinner.
– Jeg forventer at norske myndigheter leter etter nye verkt?y i FNs nye retningslinjer. Ogs? i Norge m? vi stadig finne nye metoder for ? bekjempe vold, sier Kari Solholm.
Store helseeffekter
Funnene i rapporten peker p? en rekke helsemessige konsekvenser av partnervold:
D?dsfall og skader: 38 % av kvinner som myrdes blir drept av partneren sin. 42 % av kvinner som har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partner har blitt skadet av volden.
Depresjon: Kvinner som har opplevd partnervold har dobbelt s? stor sjanse for ? f? en depresjon som kvinner som ikke er voldsutsatte.
Alkoholisme: Kvinner som har opplevd partnervold har nesten dobbelt s? stor sjanse for ? f? alkoholproblemer som kvinner som ikke er voldsutsatte.
Seksuelt overf?rbare sykdommer: Det er 1,5 ganger s? stor sjanse for at ofre for partnervold f?r syfilis, klamydia og gonoré enn for kvinner som ikke er ofre for partnervold. I noen regioner (for eksempel Afrika s?r for Sahara) er det ogs? 1,5 s? stor sjanse for at disse kvinnene blir HIV-smittet.
U?nsket graviditet og abort: Det er dobbelt s? sannsynlig at kvinner som utsettes for partnervold tar abort enn kvinner som ikke er voldsutsatt.
Underern?rte spedbarn: Kvinner som utsettes for partnervold har 16 % st?rre sjanse for ? f? et barn som er undervektig ved f?dsel.
Regionale data
Tallene er baser p? data fra 81 land, og sortert etter regioner. Forekomsten var h?yest i Asia, der data fra Bangladesh, ?st-Timor, India, Myanmar, Sri Lanka og Thailand viste at 37,7 prosent av kvinner er utsatt. I Midt?sten ligger forekomsten 37,7 prosent, mens 36,6 prosent av kvinner i Afrika s?r for Sahara utsettes for vold.
I en gruppe h?yinntektsland, inkludert Nord-Amerika, EU, Japan, S?r-Korea, Australia og New Zealand er gjennomsnittstallet 23,2 prosent.
Om rapporten
Rapporten Global and regional estimates of ciolence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence er den f?rste systematiske studien av globale data om vold mot kvinner. Rapporten er utgitt av WHO, i samarbeid med London School of Hygiene & Tropical Medicine og the South African Medical Research Council.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.63600

Similar Posts