Partier

Hvilke flyktninger kommer til Norge?

Det er to hovedgrupper med flyktninger som kommer til Norge. Det dreier seg for det f?rste om asyls?kere som kommer til Norge ved egen hjelp, og for det andre om overf?ringsflyktninger.
Sist oppdatert 11.10.2010
Publisert 11.10.2010

Overf?ringsflyktninger
Overf?ringsflyktninger er flyktninger som ikke kan vende tilbake til sitt eget hjemland og som ikke har mulighet til ? f? opphold i landet de befinner seg i. Overf?ringsflyktninger f?r saken sin behandlet og blir anerkjent av FNs h?ykommiss?r for flyktninger (UNHCR) allerede f?r de kommer til Norge. Stortinget setter hvert ?r ned en kvote for hvor mange overf?ringsflyktninger Norge skal ta imot.
I 2010 tok Norge imot 1200 overf?ringsflyktninger. Hoveddelen av kvoten for 2010 var forbeholdt eritreiske, afghanske, palestinske, burmesiske og iranske flyktninger. Minst 55 prosent skulle v?re kvinner og jenter, mens 15 prosent skulle v?re utsatte kvinnelige flyktninger.
Se oversikten over overf?ringsflyktninger i 2010.
Les mer om overf?ringsflyktninger.
Asyls?kere
Asyls?kere kommer til Norge ved egen hjelp, og s?ker om beskyttelse hos Norske myndigheter. Ved utgangen av september hadde UDI mottatt 7 299 asyls?knader. Felles for mange av disse, er at de kommer fra land som er preget av krigf?ring, eller tidligere konflikt. De st?rste gruppene med asyls?kere kommet fra Eritrea, Somalia og Afghanistan. Ikke alle som s?ker om asyl i Norge har krav p? beskyttelse eller oppholdstillatelse. Les mer om hva som kreves for ? f? beskyttelse (asyl) eller opphold p? humanit?rt grunnlag i Norge.
Se oversikten over hvilke land asyls?kerne kommer fra.
Se asyltallene for september 2010.
0000

Similar Posts