Politikk

Hvor er integreringspolitikken?

Erna Solbergs regjering har sagt at de vil satse p? integrering av asyls?kerne som allerede er her. Det m? bety noe annet enn ? sende folk ut av landet s? fort som mulig.
I dagens reviderte nasjonalbudsjett er det kuttet i flere av postene p? asylfeltet, med begrunnelse i at det ventes ? komme f?rre asyls?kere til Norge. Integrering skulle v?re et av hovedsatsningsomr?dene til den nye regjeringen, men det er ikke bevilget noen ekstra midler til denne typen tiltak.
? Det er skuffende at n?r midler frigis p? grunn av det kommer f?rre asyls?kere s? finner man fortsatt bare penger til ? kaste ut folk, ikke til ? integrere de som har f?tt opphold, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres.
Hun er bekymret over en utvikling hvor Norge bygger ned kapasitetene i mottakene, mens antallet mennesker med behov for beskyttelse ?ker.
? Med tanke p? de flyktningkatastrofene vi ser ulike steder i verden, som i Syria og S?r-Sudan, burde Norge v?re bevisst sitt ansvar og heller ta imot flere kvoteflyktninger, sier T?rres.
Mens norske myndigheter h?ndplukker flyktninger fra Syria i Libanon og Jordan som de ?lett kan bosette i Norge?, sitter syriske asyls?kere p? asylmottak her i landet og venter p? ? bli sendt ut.
? Det er et uforst?elig paradoks, p?peker T?rres.
For ytterligere kommentarer, kontakt Liv T?rres p? tlf 916 26 288.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

4000

Similar Posts