Valg

Hvordan vil menneskerettighetene se ut i FNs nye b?rekraftsm?l?

I anledning FN-dagen vil utenriksminister B?rge Brende, Jamshed Kazi i UNDP, Asger Ryhl i UN Women og Shannon O’Shea fra UNICEF gi oss svar p? hvordan de ser for seg at Norges posisjoner vil se ut Post-2015. Bli med p? ettermiddagsseminar om menneskerettighetene i FNs nye b?rekraftsm?l fredag 24. oktober kl. 13.30.

FNs nye b?rekraftsm?l skal gjelde fra 2016 og erstatter FNs Tusen?rsm?l som skal v?re oppfylt innen utgangen av 2015. For tiden forhandles det om nye b?rekraftsm?l, hvor rettighetsperspektivet er sentralt.
M? utfordre status quo
Asger Ryhl, leder av UN Women, sier i forkant av seminaret at FNs nye b?rekraftsagenda m? utfordre status quo.
– Vi m? oppn? strukturell endring i FNs nye b?rekraftsm?l. I det ligger det at vi m? oppn? reell likestilling og ikke stoppe p? formell likestilling. Dette inneb?rer at menneskerettighetsstandarder og forpliktelsene m? v?re forankret i m?l og indikatorer i det nye utviklingsrammeverket.
LES OGS? : Dette er forslagene til nye b?rekraftsm?l.
Ny b?rekraftsagenda inkluderer befolkningens meninger
Jamshed Kazi, sjef for Oslo Governance Centre, sier at de norske prioriteringene for FNs nye b?rekraftsagenda er i takt med stemmene til mer enn 5 millioner mennesker rundt om i verden som har uttrykt ambisjoner om en bedre fremtid gjennom MyWorld-unders?kelsen.
– Tusen?rsm?lene, som fortsatt er sv?rt relevante, ble utviklet prim?rt av regjeringer, og uten ? hente inn befolkningens meninger. Utviklingen av b?rekraftsagendaen har imidlertid v?rt mye mer inkluderende, og de viktigste sp?rsm?lene for helse, utdanning og arbeid sammen med styresett og menneskerettigheter, appellerer h?yt p? tvers av alle nasjoner, regioner, sosio-?konomiske og demografiske forutsetninger, og kj?nn, sier Kazi.
LES OGS?: Disse skal lage nye b?rekraftsm?l.
Norges lederskap er avgj?rende i prosessen
Shannon O’Shea, programspesialist for de nye b?rekraftsm?lene i UNICEF, ber?mmer den norske regjeringen for deres lederskap i kritiske sp?rsm?l for barn og deres familier, og regjeringens forvaltning av finansieringen av utviklingsprosessen.
– Norges ledelse vil v?re avgj?rende for ? sikre et sentralt fokus p? ? investere i barn som middel for ? oppn? alle aspekter ved b?rekraftig utvikling. Dette vil v?re avgj?rende i l?pet av neste ?r med forhandlinger, og utover n?r vi beveger oss til den praktiske gjennomf?ringen av FNs nye b?rekraftsm?l rundt om i verden ved starten av 2016.
Bli med p? seminaret!
FN-sambandet, UNICEF, UNDP, UNESCO-kommisjonen, GRID Arendal, FOKUS og IOM ?nsker alle velkommen til seminaret om menneskerettighetene i FNs nye b?rekraftsm?l.
P?melding: [email protected]
Tidspunkt: 24. okt. kl. 13.30 til 16.30
Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo
Fra kl. 15.30: FN-quiz med Roald ?yen.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Similar Posts