Diplomati

I dag f?r Norge ny FN-politikk

I dag diskuterer og vedtar Stortinget ny stortingsmelding om norsk FN-politikk. Regjeringen har utviklet ny samlet FN-politikk for f?rste gang siden 1997, med meldingen Norge og FN: Felles framtid, felles l?sninger.

— Regjeringen st?r st?tt p? FN-linja, men presenterer f? konkrete forslag til endringer i Norges forhold til FN, sier generalsekret?r i FN-sambandet, Kari Solholm.
FN-sambandet har gitt Regjeringen tre konkrete forslag p? veien, blant annet at alle nordmenn som deltar i internasjonale operasjoner skal ha bl? hjelm p? hodet.
I stortingsmeldingen beskriver Regjeringen dilemmaene Norge m?ter i FN-arbeidet, og vektlegger hvor viktig organisasjonen er for oss. Det pekes p? at FN har stort behov for reform, og at Norge vil v?re en aktiv p?driver for modernisering og styrking av FN:
— FN og internasjonalt samarbeid er grunnleggende for ? ivareta v?re interesser internasjonalt, og v?re nasjonale interesser, p?pekte statssekret?r Gry Larsen under lanseringen av FN-meldingen, 21. september 2012.
Stortingets utenriks- og forsvarskomité har n? gitt sine merknader til meldingen Norge og FN: Felles framtid, felles l?sninger. 14. februar ble innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité offentliggjort. Innstillingen leser du her.
— Det er avgj?rende for et lite land som Norge ? st?tte opp under en internasjonal rettsorden, sier leder for utenrikskomiteen, Ine Marie Eriksen S?reide.
SE DEBATTEN P? NETT-TV (STORTINGET)
— Innstillingen viser at det er bred enighet om den viktige rollen FN spiller, og om hvor avgj?rende det er for et lite land som Norge ? st?tte opp under en internasjonal rettsorden, sier Eriksen S?reide.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.4500

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy