Politikk

I rute med Plans jentemilliard

Stortinget har i dag vedtatt ? styrke bistanden til utdanning i fattige land med 240 millioner kroner. Det er i tr?d med Plans krav om en #Jentemilliard i ?kt utdanningsbistand i l?pet av stortingsperioden.
– Erna Solberg har varslet at Norge skal ?ke innsatsen for utdanning av jenter. Det er derfor gledelig ? se at utdanningsbistanden n? trappes opp omtrent i den hastigheten som Plan har anbefalt, sier generalsekret?r i Plan Norge, Olaf Thommessen.
– Med en noe st?rre ?kning de neste tre ?rene vil Stortinget innen 2017 n? m?let om en milliard ekstra i ?rlig bistand til utdanning ? akkurat slik to tredeler av toppkandidatene lovet f?r valget, sier Thommessen.
Gjenreiser utdanningsbistanden
Utdanningsbistanden har de to siste stortingsperiodene blitt redusert b?de i realverdi og som andel av norsk utviklingssamarbeid. Den r?dgr?nne regjeringen foreslo ? ?ke bistanden til utdanning med 150 millioner kroner. Solberg-regjeringen la til 50 millioner. N? har flertallet i utenrikskomiteen etter p?trykk fra KrF blitt enige om en ytterligere ?kning p? 40 millioner kroner.
– Budsjettvedtaket i Stortinget i dag markerer starten p? arbeidet med ? gjenreise utdanningsbistand som et satsingsomr?de innen norsk utviklingspolitikk. Dette er et viktig skritt i retning av ? ta internasjonalt lederskap i kampen for ? styrke utdanning av jenter, slik regjeringen har lovet, sier Thommessen.
Gjennomslag for Plans jentekampanje
Plan har i flere ?r arbeidet spesielt for at Norge skal bli en av de viktigste bidragsyterne globalt for utdanning av jenter. Plan konstaterer n? at budskapet i kampanjen for en #Jentemilliard i forbindelse med valgkampen har blitt h?rt og gir resultater.
– Vi f?r gjennomslag for Plans jentemilliard fordi utdanning av jenter er selve drivkraften for vekst og fattigdomsbekjempelse i fattige land. Plans kampanje er ogs? et eksempel p? hva man kan f? til uten bruk av dyre r?dgivere fra konsulentselskaper, avslutter Thommessen.
Kontaktperson:
Per Kristian Sbertoli
Politisk r?dgiver i Plan Norge
Tlf: 930 89 103
[email protected]
Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts