Politikk

Ikke nok til utdanning av jenter

08-11-2013 11:56 Plan Norge Plan Norge mener ?kningen p? 50 millioner kroner til jenters utdanning er et godt signal. ? Det m? mer til, dersom regjeringen skal oppfylle l?ftet om at Norge skal ta en lederrolle i arbeidet for utdanning for alle, sier J?rn Johansen, fung. generalsekret?r i Plan Norge. Plan er skuffet over at regjeringen foresl?r ? kutte i total bistand til verdens fattige.

Plan Norge mener ?kningen p? 50 millioner kroner til jenters utdanning er et godt signal, men ikke bra nok. ? Det m? mer til, dersom regjeringen skal oppfylle l?ftet om at Norge skal ta en lederrolle i arbeidet for utdanning for alle, sier J?rn Johansen, fung. generalsekret?r i Plan Norge.
Sammen med de r?dgr?nnes tidligere varslede budsjett?kning p? 150 millioner kroner til utdanning, legger regjeringen n? opp til en ?kning p? 200 millioner til utdanning.
? ?kningen er et f?rste skritt i riktig retning, men for ? oppfylle sine l?fter, m? den nye regjeringen ta st?rre skritt i ?rene som kommer, sier J?rn Johansen, fungerende generalsekret?r i Plan Norge.
? bidra til at jenter f?r utdanning er noe av viktigste Norge kan gj?re for ? bidra til positiv samfunnsutvikling i verdens fattige land. I valgkampen utfordret Plan Norge derfor samtlige listetopper til ? forplikte seg til ? ?ke bistanden til utdanning med en milliard ? en jentemilliard ? i l?pet av perioden.
Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen var blant de to tredeler av listetoppene som avga et slikt l?fte. Etter innspill fra blant annet Plan Norge lovet regjeringen i sin plattform at Norge vil ta en global lederrolle i arbeidet for utdanning for alle.
Skuffet over kutt i total bistand
Plan er skuffet over at regjeringen foresl?r ? kutte i total bistand til verdens fattige. Kuttet i det samlede budsjettet er p? 300 millioner kroner i forhold til den r?dgr?nne regjeringens budsjettforslag. Samtidig foresl?r regjeringen ? overf?re en halv milliard kroner til flyktningtiltak. Dermed blir bistanden fra Norge til verdens fattige kuttet med 800 millioner kroner. Plan mener Norge b?r sette av minst én krone for hver hundrelapp vi tjener til ? hjelpe verdens fattige.
? Vi oppfordrer regjeringen og samarbeidspartnerne KrF og Venstre til ? rette opp det foresl?tte kuttet i Stortingets behandling av budsjettet, sier J?rn Johansen.

A to już wiesz?  Sv?rt l?gt niv? av antibiotikaresistens i norske svinebesetningar

Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy