Diplomati

Ingen p?skeferie for norske b?nder

P?skeferien er like om hj?rnet, og for mange nordmenn betyr det ferie, hytte og skiturer. Da er det vel p? tide at ogs? norske b?nder tar seg en velfortjent ferie?
-Sist jeg hadde fri i p?ska er vel sikkert fem ?r siden. I l?pet av de ti ?rene jeg har drevet g?rden har jeg hatt fri noen enkeltdager i p?ska, men aldri ei hel uke, sier melkebonde Ole Kristian Jensvoll (44).
Denne p?ska skal han jobbe alle dager,mens kona og barna skal reise p? fjellet med svigerforeldrene.
Under ei uke ferie for nesten halvparten av b?ndene
Han er ikke alene om ? ha det slik. For mens de fleste l?nnstakerne i Norge har krav p? fem ukers ferie i l?pet av ?ret er dette en fjern virkelighet for de fleste norske b?nder. Det viser en ny unders?kelse som Agri Analyse har gjort blant 1021 norske b?nder.
Bare en av fire tror de kan unne seg lengre ferie enn 14 sammenhengende dager. 43 prosent tror de kan de kan ta ut mindre enn ei uke og 16 prosent tror ?rets ferie blir lengre enn tre dager.
Helgefri er det heller ikke mye av i landbruket. 54 prosent av de spurte oppgir at de arbeider alle dager i uka. Inkluderes ogs? de som arbeider seks dager i uka blir tallet 69 prosent.
Kan ikke ta med dyra og arealene p? hytta
Unders?kelsen fra Agri Analyse viser i tillegg at det jobbes sv?rt lange dager i flere av
produksjonstypene i landbruket. Aller mest arbeider melkeb?ndene, med 10,5 timer i gjennomsnitt hver dag. Legger vi til grunn at de arbeider alle dagene i uka gir det ei 73,5 timers arbeidsuke, de fleste l?nnstakerne arbeider 37,5 timer.
B?ndene er selvstendige n?ringsdrivende, og bestemmer i teorien selv n?r de skal jobbe.
– Det er likevel ikke slik som for andre selvstendige n?ringsdrivende. B?ndene kan ikke ta med seg husdyra eller arealet sitt p? hytta som en hvilken som helst laptop, sier leder i Norges Bondelag Nils
Bj?rke.
Nye b?nder vil ha mer
– Det er godt ? v?re bonde, men det er godt ? komme seg ut av og til og. F? nye inntrykk og impulser som du trenger for ? utvikle deg. Det m? bedre inntekt til slik at bonden har r?d til avl?ser slik at han eller hun kan komme seg p? ferie med familien, sier han.
Det har blitt nesten 30.000 f?rre b?nder i Norge siden 1999, og aller st?rst er frafallet av b?nder under 40 ?r. Samtidig ?nsker regjeringen seg h?yere matproduksjon i fremtiden.
-Skal vi klare det er det viktig ? f? rekruttert unge inn i yrket. De som driver i landbruket i dag er vant med dagens situasjon, og de har akseptert det. Den yngre generasjonen vil imidlertid ha mer. De vil ogs? ha ferie og fritid, sier Bj?rke.
Se vedlagt notat og bondelaget.no for mer informasjon om denne saken.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy