Kulturpolitikk

Innovasjon for fremtidens kollektivtransport

Ei arbeidsgruppe som har vurdert konfliktr?da gir fredag sin rapport til justisminister Knut Storberget. Arbeidsgruppa har mellom anna sett p? korleis ein i st?rre grad kan ta i bruk konfliktr?da slik at konfliktar kan l?ysast p? eit s? tidleg tidspunkt som mogeleg.

Arbeidsgruppa vert nedsett i oktober i fjor, og leiar har vore Kaia Strandjord.

Tid: Fredag 30. september klokka 10
Stad: Sekretariat for konfliktr?dene, Teatergata 5
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tonje Torsgard, mobil 95 96 10 67

0000

Similar Posts